אבא הכנס לי לחלום

סופר:

מחיר מודפס:
49
 

 

מס עמודים
24

הסיפור אבא היכנס לי לחלום מפגיש את הקורא עם רני החולם והרפתקאותיו עם פופי הענן, באדי הכלב והעץ הבודד.
לבקשתו של רני נכנס אביו אל תוך חלומו של בנו וחווה איתו את החוויה המיוחדת. אבא היכנס לי לחלום מלבד היותו סיפור מקסים, הינו מטאפורה על אהבת הורים לילדים שהיא מעבר לחוקי "האפשר", ומבטאת את הקשר הנפלא בין ההורה לילד גם כאשר הילד ישן וחולם.

הסיפור מפגיש את הקורא עם רני החולם והרפתקאותיו עם פופי הענן, באדי הכלב והעץ הבודד.
לבקשתו של רני נכנס אביו אל תוך חלומו של בנו וחווה איתו את החוויה המיוחדת.

אבא היכנס לי לחלום מלבד היותו סיפור מקסים, הינ מטאפורה על אהבת הורים לילדים שהיא מעבר לחוקי "האפשר", ומבטאת את הקשר הנפלא בין ההורה לילד גם כאשר הילד ישן וחולם.

סוג ספר

אבא הכנס לי לחלום

סופר:

מחיר מודפס:
49
 

מס עמודים
24

הסיפור אבא היכנס לי לחלום מפגיש את הקורא עם רני החולם והרפתקאותיו עם פופי הענן, באדי הכלב והעץ הבודד.
לבקשתו של רני נכנס אביו אל תוך חלומו של בנו וחווה איתו את החוויה המיוחדת. אבא היכנס לי לחלום מלבד היותו סיפור מקסים, הינו מטאפורה על אהבת הורים לילדים שהיא מעבר לחוקי "האפשר", ומבטאת את הקשר הנפלא בין ההורה לילד גם כאשר הילד ישן וחולם.

הסיפור מפגיש את הקורא עם רני החולם והרפתקאותיו עם פופי הענן, באדי הכלב והעץ הבודד.
לבקשתו של רני נכנס אביו אל תוך חלומו של בנו וחווה איתו את החוויה המיוחדת.

אבא היכנס לי לחלום מלבד היותו סיפור מקסים, הינ מטאפורה על אהבת הורים לילדים שהיא מעבר לחוקי "האפשר", ומבטאת את הקשר הנפלא בין ההורה לילד גם כאשר הילד ישן וחולם.

סוג ספר