אמוק באדמה

סופר:

מחיר מודפס:
68
מחיר אלקטרוני:
34
 

 

שנת הוצאה:
2021

מס עמודים
86

בלב ההוויה אחוזת הדיבוק שלנו
מצוי גרעין בלתי חדיר, חסר פשרות,
של דרך חיים שאנו רוצים להתוות,
בו חומר אפל ששומר על האור.

בלב ההוויה אחוזת הדיבוק שלנו
מצוי גרעין בלתי חדיר, חסר פשרות,
של דרך חיים שאנו רוצים להתוות,
בו חומר אפל ששומר על האור.

סוג ספר

,

אמוק באדמה

סופר:

מחיר מודפס:
68
מחיר אלקטרוני:
34
 

שנת הוצאה:
2021

מס עמודים
86

בלב ההוויה אחוזת הדיבוק שלנו
מצוי גרעין בלתי חדיר, חסר פשרות,
של דרך חיים שאנו רוצים להתוות,
בו חומר אפל ששומר על האור.

בלב ההוויה אחוזת הדיבוק שלנו
מצוי גרעין בלתי חדיר, חסר פשרות,
של דרך חיים שאנו רוצים להתוות,
בו חומר אפל ששומר על האור.

סוג ספר

,