ביאנקה ילדה חופשיה

סופר:

הוצאה לאור:

מחיר אלקטרוני:
30
 

 

שנת הוצאה:
2021

מס עמודים
134

זהו סיפורה המרתק והנוגע ללב של אמי, ביאנקה, ילדה בודדה ונטושה ששרדה בשואת יהדות רומניה. הספר מתאר יַלדות אבודה ומסע חיים מפרך ומסוכן של ילדה צעירה בצל האנטישמיות הנוראה ערב מלחמת העולם השנייה, את החיים הקשים בזמן המלחמה ופרעות השואה שחוללו הרומנים ביהדות רומניה. ביאנקה מגוללת גם את מסכת עלייתה ארצה עם אוניות "הפאנים", ואת תקופת ההישרדות המעצבת במחנות המעצר הבריטיים הבלתי לגליים שבקפריסין. בהמשך מוקדש הספר בעיקר לעשור הראשון של התקומה הציונית הפלאית של מדינת ישראל.

כנגד כל הסיכויים ומול כל דיוויזיות הרשע הנאציות הגרמניות והרומניות גם יחד, שרדה הילדה היהודייה ביאנקה באֵימי השואה. וכשאר השורדים שקמו מעפר והיו שוב לעם, יצאה אף היא מעבדות ומכפייה אנטישמית לחירות. ביאנקה הייתה לילדה חופשייה.

סוג ספר

הוצאת ספרים

סגול

ביאנקה ילדה חופשיה

סופר:

הוצאה לאור:

מחיר אלקטרוני:
30
 

שנת הוצאה:
2021

מס עמודים
134

זהו סיפורה המרתק והנוגע ללב של אמי, ביאנקה, ילדה בודדה ונטושה ששרדה בשואת יהדות רומניה. הספר מתאר יַלדות אבודה ומסע חיים מפרך ומסוכן של ילדה צעירה בצל האנטישמיות הנוראה ערב מלחמת העולם השנייה, את החיים הקשים בזמן המלחמה ופרעות השואה שחוללו הרומנים ביהדות רומניה. ביאנקה מגוללת גם את מסכת עלייתה ארצה עם אוניות "הפאנים", ואת תקופת ההישרדות המעצבת במחנות המעצר הבריטיים הבלתי לגליים שבקפריסין. בהמשך מוקדש הספר בעיקר לעשור הראשון של התקומה הציונית הפלאית של מדינת ישראל.

כנגד כל הסיכויים ומול כל דיוויזיות הרשע הנאציות הגרמניות והרומניות גם יחד, שרדה הילדה היהודייה ביאנקה באֵימי השואה. וכשאר השורדים שקמו מעפר והיו שוב לעם, יצאה אף היא מעבדות ומכפייה אנטישמית לחירות. ביאנקה הייתה לילדה חופשייה.

סוג ספר

הוצאת ספרים

סגול

דני בז, חבר באגודת הסופרים. ספרים מפרי עטו: 'בציפורני התנשמת' (2003), 'הקשר האפריקאי' (2005), 'לא לשכוח ולא לסלוח' (2007), 'צליבתו של העם היהודי' (2012), 'הדג שרצה לטוס' (2018).