ג'וקר והדולפינים

מחיר מודפס:
57
 

 

מס עמודים
26

המים הפכו צלולים כמראה
הרוח פסקה, ונשבה הלאה משם
ג'וקר הסתכל בהשתקפות שלו במי הים
ונאנח: "אני רק כלב,
לעולם לא אוכל להיות כמותם".

האם יצליח ג'וקר הכלבלב, המוקסם ממראה הדולפינים שבים, להגיע אליהם ולהפוך לידידם?

הַמַּיִם הָפְכוּ צְלוּלִים כְּמַרְאָה.
הָרוּחַ פָּסְקָה, וְנָשְׁבָה הָלְאָה מִשָּׁם.
גּ'וֹקֶר הִסְתַּכֵּל בַּהִשְׁתַּקְּפוּת שֶׁלּוֹ בְּמֵי הַיָּם
וְנֶאֱנַח: "אֲנִי רַק כֶּלֶב,
לְעוֹלָם לֹא אוּכַל לִהְיוֹת כְּמוֹתָם".

האם יצליח ג'וקר הכלבלב, המוקסם ממראה הדולפינים שבים, להגיע אליהם ולהפוך לידידם?

אמילי כהן נוטלת מציאות מיוחדת במינה של מפגש וקשר אמיתי בין כלב בשם ג'וקר לבין דולפינים בחוף אילת, ורוקמת סביבה סיפור אגדה קסום.

זהו ספר על ידידות ואהבה, שבכוחן לחבר יצורים ועולמות השונים ורחוקים זה מזה.

 

סוג ספר

ג'וקר והדולפינים

מחיר מודפס:
57
 

מס עמודים
26

המים הפכו צלולים כמראה
הרוח פסקה, ונשבה הלאה משם
ג'וקר הסתכל בהשתקפות שלו במי הים
ונאנח: "אני רק כלב,
לעולם לא אוכל להיות כמותם".

האם יצליח ג'וקר הכלבלב, המוקסם ממראה הדולפינים שבים, להגיע אליהם ולהפוך לידידם?

הַמַּיִם הָפְכוּ צְלוּלִים כְּמַרְאָה.
הָרוּחַ פָּסְקָה, וְנָשְׁבָה הָלְאָה מִשָּׁם.
גּ'וֹקֶר הִסְתַּכֵּל בַּהִשְׁתַּקְּפוּת שֶׁלּוֹ בְּמֵי הַיָּם
וְנֶאֱנַח: "אֲנִי רַק כֶּלֶב,
לְעוֹלָם לֹא אוּכַל לִהְיוֹת כְּמוֹתָם".

האם יצליח ג'וקר הכלבלב, המוקסם ממראה הדולפינים שבים, להגיע אליהם ולהפוך לידידם?

אמילי כהן נוטלת מציאות מיוחדת במינה של מפגש וקשר אמיתי בין כלב בשם ג'וקר לבין דולפינים בחוף אילת, ורוקמת סביבה סיפור אגדה קסום.

זהו ספר על ידידות ואהבה, שבכוחן לחבר יצורים ועולמות השונים ורחוקים זה מזה.

 

סוג ספר