האלופה שלי

מחיר מודפס:
45
 

 

שנת הוצאה:
2020

מס עמודים
22

הַסִּפּוּר הַזֶּה נִּכְתַב בְאַהֲבָה לְלאֹ גְבוּלוֹת לַחַיּוֹת שֶּלִּי.
לַכְלָבִּים שֶּלִּי וְלַחֲתוּלָה שֶּלִּי יֵש חַיִּים יָפִּים. יֵש לָהֶּם בַיִּת, מָזוֹן, מַיִּם וְאַהֲבָה.
הַמַטָרָה שֶּלִּי הִּיא שֶּבְעֶּזְרַת מְכִּירָה שֶּל כַמָה שֶּיּוֹתֵר עֳתָקִּים מִּסֵפֶּר זֶּה, לֶּאֱסֹף תְרוּמָה יָפָה וְלִּתְרֹם לַעֲמֻתָה אֲשֶּר מְטַפֶּלֶּת בְבַעֲלֵי חַיִּיּם עֲזוּבִּים, פְּצוּעִּים וְחוֹלִּים.
תִּתְיַחֲסוּ לַחַיּוֹת כְמוֹ שֶּהֱיִּיתֶּם רוֹצִּים שֶּׁיִּתְיַחֲסוּ אֲלֵיכֶּם. תִּהְיוּ אֲנָשִּים טוֹבִּים.
שֶּלָכֶּם,
אֵמָה

הַסִּפּוּר הַזֶּה נִּכְתַב בְאַהֲבָה לְלאֹ גְבוּלוֹת לַחַיּוֹת שֶּלִּי.

לַכְלָבִּים שֶּלִּי וְלַחֲתוּלָה שֶּלִּי יֵש חַיִּים יָפִּים. יֵש לָהֶּם בַיִּת, מָזוֹן, מַיִּם וְאַהֲבָה.

הַמַטָרָה שֶּלִּי הִּיא שֶּבְעֶּזְרַת מְכִּירָה שֶּל כַמָה שֶּיּוֹתֵר עֳתָקִּים מִּסֵפֶּר זֶּה, לֶּאֱסֹף תְרוּמָה יָפָה וְלִּתְרֹם לַעֲמֻתָה אֲשֶּר מְטַפֶּלֶּת בְבַעֲלֵי חַיִּיּם עֲזוּבִּים, פְּצוּעִּים וְחוֹלִּים.

תִּתְיַחֲסוּ לַחַיּוֹת כְמוֹ שֶּהֱיִּיתֶּם רוֹצִּים שֶּׁיִּתְיַחֲסוּ אֲלֵיכֶּם. תִּהְיוּ אֲנָשִּים טוֹבִּים.

שֶּלָכֶּם,

אֵמָה

סוג ספר

,

האלופה שלי

מחיר מודפס:
45
 

שנת הוצאה:
2020

מס עמודים
22

הַסִּפּוּר הַזֶּה נִּכְתַב בְאַהֲבָה לְלאֹ גְבוּלוֹת לַחַיּוֹת שֶּלִּי.
לַכְלָבִּים שֶּלִּי וְלַחֲתוּלָה שֶּלִּי יֵש חַיִּים יָפִּים. יֵש לָהֶּם בַיִּת, מָזוֹן, מַיִּם וְאַהֲבָה.
הַמַטָרָה שֶּלִּי הִּיא שֶּבְעֶּזְרַת מְכִּירָה שֶּל כַמָה שֶּיּוֹתֵר עֳתָקִּים מִּסֵפֶּר זֶּה, לֶּאֱסֹף תְרוּמָה יָפָה וְלִּתְרֹם לַעֲמֻתָה אֲשֶּר מְטַפֶּלֶּת בְבַעֲלֵי חַיִּיּם עֲזוּבִּים, פְּצוּעִּים וְחוֹלִּים.
תִּתְיַחֲסוּ לַחַיּוֹת כְמוֹ שֶּהֱיִּיתֶּם רוֹצִּים שֶּׁיִּתְיַחֲסוּ אֲלֵיכֶּם. תִּהְיוּ אֲנָשִּים טוֹבִּים.
שֶּלָכֶּם,
אֵמָה

הַסִּפּוּר הַזֶּה נִּכְתַב בְאַהֲבָה לְלאֹ גְבוּלוֹת לַחַיּוֹת שֶּלִּי.

לַכְלָבִּים שֶּלִּי וְלַחֲתוּלָה שֶּלִּי יֵש חַיִּים יָפִּים. יֵש לָהֶּם בַיִּת, מָזוֹן, מַיִּם וְאַהֲבָה.

הַמַטָרָה שֶּלִּי הִּיא שֶּבְעֶּזְרַת מְכִּירָה שֶּל כַמָה שֶּיּוֹתֵר עֳתָקִּים מִּסֵפֶּר זֶּה, לֶּאֱסֹף תְרוּמָה יָפָה וְלִּתְרֹם לַעֲמֻתָה אֲשֶּר מְטַפֶּלֶּת בְבַעֲלֵי חַיִּיּם עֲזוּבִּים, פְּצוּעִּים וְחוֹלִּים.

תִּתְיַחֲסוּ לַחַיּוֹת כְמוֹ שֶּהֱיִּיתֶּם רוֹצִּים שֶּׁיִּתְיַחֲסוּ אֲלֵיכֶּם. תִּהְיוּ אֲנָשִּים טוֹבִּים.

שֶּלָכֶּם,

אֵמָה

סוג ספר

,

אמה אלרואי, בת 10 מסביון, אוהבת בעלי חיים. תורמת את כל כספי מכירות ספרה לעמותה ע"ש פרופ' אמנון תדמור ז"ל, שנותנת טיפול רפואי לבעלי חיים עזובים.