הבאר בארץ החיים

מחיר מודפס:
98
 

 

שנת הוצאה:
2019

מס עמודים
392

הספר הבאר בארץ החיים מביא את סיפור הקמתה המרגש של המושבה הקטנה והצנועה באר יעקב. הספר מתרכז במרכיב האנושי המיוחד של המייסדים, שהוא הגורם העיקרי לייחודיותה של המושבה, ובסיפורי מאבקי הקיום של ראשוני איכריה, חלוצי המושבה.
סיפורה הפלאי של המושבה באר יעקב מובא כחלק ובתוך הסיפור הנִסי הגדול של שיבת עם ישראל לארצו, שממנה הופרד והוגלה לפני כאלפיים שנה.
הספר נסמך על מקורות ספרותיים, עיתונות מאותה תקופה, מסמכים ארכיוניים וראיונות עם צאצאי וותיקי המושבה. הספר פותח אשנב להבנת התהליכים שהובילו בעשור האחרון של המאה ה 19- לעלייתם המאורגנת, כחומה, של יהודים לארץ ישראל.
התגברות הפרעות והרדיפות של בני העם היהודי בארצות הגלות, שבהן חיו מאות שנים, והתעוררות תנועות לאומיות, הולידו את התנועה הציונית שקראה לבני העם היהודי לעלות לארץ ישראל על מנת להתיישב בה ולהקים מחדש על אדמתה את מדינתם.

הספר הבאר בארץ החיים מביא את סיפור הקמתה המרגש של המושבה הקטנה והצנועה באר יעקב. הספר מתרכז במרכיב האנושי המיוחד של המייסדים, שהוא הגורם העיקרי לייחודיותה של המושבה, ובסיפורי מאבקי הקיום של ראשוני איכריה, חלוצי המושבה.
סיפורה הפלאי של המושבה באר יעקב מובא כחלק ובתוך הסיפור הנִסי הגדול של שיבת עם ישראל לארצו, שממנה הופרד והוגלה לפני כאלפיים שנה.
הספר נסמך על מקורות ספרותיים, עיתונות מאותה תקופה, מסמכים ארכיוניים וראיונות עם צאצאי וותיקי המושבה. הספר פותח אשנב להבנת התהליכים שהובילו בעשור האחרון של המאה ה 19- לעלייתם המאורגנת, כחומה, של יהודים לארץ ישראל. התגברות הפרעות והרדיפות של בני העם היהודי בארצות הגלות, שבהן חיו מאות שנים, והתעוררות תנועות לאומיות, הולידו את התנועה הציונית שקראה לבני העם היהודי לעלות לארץ ישראל על מנת להתיישב בה ולהקים מחדש על אדמתה את מדינתם.

סוג ספר

,

הבאר בארץ החיים

מחיר מודפס:
98
 

שנת הוצאה:
2019

מס עמודים
392

הספר הבאר בארץ החיים מביא את סיפור הקמתה המרגש של המושבה הקטנה והצנועה באר יעקב. הספר מתרכז במרכיב האנושי המיוחד של המייסדים, שהוא הגורם העיקרי לייחודיותה של המושבה, ובסיפורי מאבקי הקיום של ראשוני איכריה, חלוצי המושבה.
סיפורה הפלאי של המושבה באר יעקב מובא כחלק ובתוך הסיפור הנִסי הגדול של שיבת עם ישראל לארצו, שממנה הופרד והוגלה לפני כאלפיים שנה.
הספר נסמך על מקורות ספרותיים, עיתונות מאותה תקופה, מסמכים ארכיוניים וראיונות עם צאצאי וותיקי המושבה. הספר פותח אשנב להבנת התהליכים שהובילו בעשור האחרון של המאה ה 19- לעלייתם המאורגנת, כחומה, של יהודים לארץ ישראל.
התגברות הפרעות והרדיפות של בני העם היהודי בארצות הגלות, שבהן חיו מאות שנים, והתעוררות תנועות לאומיות, הולידו את התנועה הציונית שקראה לבני העם היהודי לעלות לארץ ישראל על מנת להתיישב בה ולהקים מחדש על אדמתה את מדינתם.

הספר הבאר בארץ החיים מביא את סיפור הקמתה המרגש של המושבה הקטנה והצנועה באר יעקב. הספר מתרכז במרכיב האנושי המיוחד של המייסדים, שהוא הגורם העיקרי לייחודיותה של המושבה, ובסיפורי מאבקי הקיום של ראשוני איכריה, חלוצי המושבה.
סיפורה הפלאי של המושבה באר יעקב מובא כחלק ובתוך הסיפור הנִסי הגדול של שיבת עם ישראל לארצו, שממנה הופרד והוגלה לפני כאלפיים שנה.
הספר נסמך על מקורות ספרותיים, עיתונות מאותה תקופה, מסמכים ארכיוניים וראיונות עם צאצאי וותיקי המושבה. הספר פותח אשנב להבנת התהליכים שהובילו בעשור האחרון של המאה ה 19- לעלייתם המאורגנת, כחומה, של יהודים לארץ ישראל. התגברות הפרעות והרדיפות של בני העם היהודי בארצות הגלות, שבהן חיו מאות שנים, והתעוררות תנועות לאומיות, הולידו את התנועה הציונית שקראה לבני העם היהודי לעלות לארץ ישראל על מנת להתיישב בה ולהקים מחדש על אדמתה את מדינתם.

סוג ספר

,

ארי לבס, רופא במקצועו, בן מושב בית חרות, גר עם משפחתו בעשור האחרון בבאר יעקב. הבית היהודי, החינוך המסורתי-ציוני, אהבת העם והמולדת, האדמה וההתיישבות הביאו אותו לכתיבת ספר זה. הספר הבאר בארץ החיים משלים את ספרו של המחבר ובחרת בחיים, הוצאת ספרים אוריון, אב תשע”ה – יולי 2015 , העוסק בהשמדת יהדות אירופה בשנות השואה. שני הספרים, המשתלבים ברצף ההיסטורי “משואה לתקומה”, מפנים מבט להשלכות העתידיות של הציונות, השואה והתקומה על העם היהודי בארצו ובעולם.