הגנרלים במלחמת העולם השנייה

מחיר מודפס:
75
מחיר אלקטרוני:
37
 

 

שנת הוצאה:
2020

מס עמודים
452

הספר הגנרלים במלחמת העולם השנייה עוסק במערכה המרתקת הזו ומבליט את חלקם
של מפקדי הצבאות ואת המפקדים הבכירים, שעמדו בראש הגייסות הלוחמים.
הספר מדגיש את חלקם של 105 גנרלים בקרבות, שהתחוללו בכל זירות המלחמה.
בתוך המהלכים הראשיים של המלחמה מופיעים בספר תיאורים של כמה קרבות והם
משולבים בקורות חייהם של גנרלים מחמישה צבאות: הגרמני, הבריטי,
הסובייטי, האמריקאי והיפני. במידה רבה מתואר מהלך הקרב דרך עיניו של המפקד,
או שחותמו ניכר בתיאור הקרב. שילוב זה – בין תיאור הקרבות השונים בכל זירות
המלחמה ושמירה על רצף מהלכה ובין תיאור חייהם של הבכירים במפקדי הצבאות
העיקריים – הוא המייחד את הספר הזה. משולבות בו 25 מפות ותמונותיהם של
כל הגנרלים.
הספר מיועד לקורא שאינו בהכרח היסטוריון, אלא מגלה עניין במלחמת העולם
השנייה. לכן הוא נכתב בצורה שוטפת על חשבון מאפיינים אקדמיים. עם
זאת, הספר הוא פרי מחקר של שנים, תוך הקפדה מרבית על הדיוק בעובדות.
מלחמת העולם השנייה התחוללה בכמה זירות, לפעמים בה בעת. כל זירה מתוארת
במקום משלה, ולשם כך בנוי הספר מאחד-עשר חלקים:בכל אחד מהם מדובר
בזירה אחת – ובכל הצבאות והגנרלים שפעלו בה.

הספר הגנרלים במלחמת העולם השנייה עוסק במערכה המרתקת הזו ומבליט את חלקם של מפקדי הצבאות ואת המפקדים הבכירים, שעמדו בראש הגייסות הלוחמים.
הספר מדגיש את חלקם של 105 גנרלים בקרבות, שהתחוללו בכל זירות המלחמה.
בתוך המהלכים הראשיים של המלחמה מופיעים בספר תיאורים של כמה קרבות והם משולבים בקורות חייהם של גנרלים מחמישה צבאות: הגרמני, הבריטי, הסובייטי, האמריקאי והיפני. במידה רבה מתואר מהלך הקרב דרך עיניו של המפקד, או שחותמו ניכר בתיאור הקרב. שילוב זה – בין תיאור הקרבות השונים בכל זירות המלחמה ושמירה על רצף מהלכה ובין תיאור חייהם של הבכירים במפקדי הצבאות העיקריים – הוא המייחד את הספר הזה. משולבות בו 25 מפות ותמונותיהם של כל הגנרלים.
הספר  מיועד לקורא שאינו בהכרח היסטוריון, אלא מגלה עניין במלחמת העולם השנייה. לכן  הוא נכתב בצורה שוטפת על חשבון מאפיינים אקדמיים. עם זאת, הספר הוא פרי מחקר של שנים, תוך הקפדה מרבית על הדיוק בעובדות.
מלחמת העולם השנייה התחוללה בכמה זירות, לפעמים בה בעת. כל זירה מתוארת במקום משלה, ולשם כך בנוי הספר מאחד-עשר חלקים:בכל אחד מהם מדובר בזירה אחת – ובכל הצבאות והגנרלים שפעלו בה.

סוג ספר

,

הגנרלים במלחמת העולם השנייה

מחיר מודפס:
75
מחיר אלקטרוני:
37
 

שנת הוצאה:
2020

מס עמודים
452

הספר הגנרלים במלחמת העולם השנייה עוסק במערכה המרתקת הזו ומבליט את חלקם
של מפקדי הצבאות ואת המפקדים הבכירים, שעמדו בראש הגייסות הלוחמים.
הספר מדגיש את חלקם של 105 גנרלים בקרבות, שהתחוללו בכל זירות המלחמה.
בתוך המהלכים הראשיים של המלחמה מופיעים בספר תיאורים של כמה קרבות והם
משולבים בקורות חייהם של גנרלים מחמישה צבאות: הגרמני, הבריטי,
הסובייטי, האמריקאי והיפני. במידה רבה מתואר מהלך הקרב דרך עיניו של המפקד,
או שחותמו ניכר בתיאור הקרב. שילוב זה – בין תיאור הקרבות השונים בכל זירות
המלחמה ושמירה על רצף מהלכה ובין תיאור חייהם של הבכירים במפקדי הצבאות
העיקריים – הוא המייחד את הספר הזה. משולבות בו 25 מפות ותמונותיהם של
כל הגנרלים.
הספר מיועד לקורא שאינו בהכרח היסטוריון, אלא מגלה עניין במלחמת העולם
השנייה. לכן הוא נכתב בצורה שוטפת על חשבון מאפיינים אקדמיים. עם
זאת, הספר הוא פרי מחקר של שנים, תוך הקפדה מרבית על הדיוק בעובדות.
מלחמת העולם השנייה התחוללה בכמה זירות, לפעמים בה בעת. כל זירה מתוארת
במקום משלה, ולשם כך בנוי הספר מאחד-עשר חלקים:בכל אחד מהם מדובר
בזירה אחת – ובכל הצבאות והגנרלים שפעלו בה.

הספר הגנרלים במלחמת העולם השנייה עוסק במערכה המרתקת הזו ומבליט את חלקם של מפקדי הצבאות ואת המפקדים הבכירים, שעמדו בראש הגייסות הלוחמים.
הספר מדגיש את חלקם של 105 גנרלים בקרבות, שהתחוללו בכל זירות המלחמה.
בתוך המהלכים הראשיים של המלחמה מופיעים בספר תיאורים של כמה קרבות והם משולבים בקורות חייהם של גנרלים מחמישה צבאות: הגרמני, הבריטי, הסובייטי, האמריקאי והיפני. במידה רבה מתואר מהלך הקרב דרך עיניו של המפקד, או שחותמו ניכר בתיאור הקרב. שילוב זה – בין תיאור הקרבות השונים בכל זירות המלחמה ושמירה על רצף מהלכה ובין תיאור חייהם של הבכירים במפקדי הצבאות העיקריים – הוא המייחד את הספר הזה. משולבות בו 25 מפות ותמונותיהם של כל הגנרלים.
הספר  מיועד לקורא שאינו בהכרח היסטוריון, אלא מגלה עניין במלחמת העולם השנייה. לכן  הוא נכתב בצורה שוטפת על חשבון מאפיינים אקדמיים. עם זאת, הספר הוא פרי מחקר של שנים, תוך הקפדה מרבית על הדיוק בעובדות.
מלחמת העולם השנייה התחוללה בכמה זירות, לפעמים בה בעת. כל זירה מתוארת במקום משלה, ולשם כך בנוי הספר מאחד-עשר חלקים:בכל אחד מהם מדובר בזירה אחת – ובכל הצבאות והגנרלים שפעלו בה.

סוג ספר

,

רוני ברבש היה במשך שנים מנהל בית-ספר תיכון ומורה להיסטוריה. ספריו נכתבו במשך שנים של מחקר בעקבות-התעניינותו במלחמת העולם השנייה, ששורשיה עוד מימי ילדותו בהונגריה שלאחר מלחמת העולם השנייה.