הישמע- היום בו בחרתי להיולד

מחיר מודפס:
94
מחיר אלקטרוני:
39
 

 

שנת הוצאה:
2012

מס עמודים
302

הישמע הינו מדריך רוחי אסטרו-קוסמי, המלווה אותך במסע נועז, על פי תאריך הלידה, לגילוי עצמי מחודש: מי אכן אתה ומה היא הסיבה לבחירתך להיוולד.
המסע עם הישמע, העובר דרך שלושה מישורי מציאות, פותח לפניך מציאות מורחבת המאפשרת לך הבנה שאינך מהלך כאן בדרכים עיוורות, כי אם לשם מימוש מטרה מוגדרת וייעוד אישי.

היום בו בחרת להיוולד אינו דבר של מה בכך, צופן הוא בחובו את משמעות חייך.

הישמע הינו מדריך רוחי אסטרו-קוסמי, המלווה אותך במסע נועז, על פי תאריך הלידה, לגילוי עצמי מחודש: מי אכן אתה ומה היא הסיבה לבחירתך להיוולד.
המסע עם הישמע, העובר דרך שלושה מישורי מציאות, פותח לפניך מציאות מורחבת המאפשרת לך הבנה שאינך מהלך כאן בדרכים עיוורות, כי אם לשם מימוש מטרה מוגדרת וייעוד אישי.

חידושו של הישמע

קיים קשר מפתיע בין נשמתך לבין איבר מסוים בגוף הקוסמי, המקביל לאיבר בגוף האדם.
בטיבו של קשר זה, אשר נטבע בגופך הפיזי, גלומה מהותך –  צופן אישי, ייעוד ויכולת ריפוי עצמי. קשר זה משפיע באופן עמוק על כל מסע חייך והוא ניתן לזיהוי על פי תאריך לידתך.

במהלך המסעות המתוארים בספר תיפגש, על פי תאריך הלידה, עם צופן הנשמה והייעוד האישי של עצמך, בן זוגך, ילדך, חברים וקרובים. תיחשף אל השונות הקיימת בינך לבין האחר. אכן שונים אנו איש מרעהו בצופנים שהוטמנו בנו. לכל אחד ייעוד אישי ומשמעות חיים שונה, כדי לחוות את חייו. הבנת טיבם של הסובבים את מעגל חייך, יסייע בידך לכבד ולתמוך בדרכם הייחודית. אף כהורה ודאי תיפגש באחד המסעות עם צופן הנשמה והייעוד האישי של ילדך. יהיה זה מפגש מרגש בו תתגלה בפניך מהותו הבסיסית. גילוי חשוב זה יאיר את הדרך, כיצד לכוון ולחזק את ילדך, בפילוס נתיבו שלו בעולם ואל אשר נועד.

במהלך המסעות המתוארים בספר תיפגש, על פי תאריך הלידה, עם צופן הנשמה והייעוד האישי של עצמך, בן זוגך, ילדך, חברים וקרובים. תיחשף אל השונות הקיימת בינך לבין האחר. אכן שונים אנו איש מרעהו בצופנים שהוטמנו בנו. לכל אחד ייעוד אישי ומשמעות חיים שונה, כדי לחוות את חייו. הבנת טיבם של הסובבים את מעגל חייך, יסייע בידך לכבד ולתמוך בדרכם הייחודית. אף כהורה ודאי תיפגש באחד המסעות עם צופן הנשמה והייעוד האישי של ילדך. יהיה זה מפגש מרגש בו תתגלה בפניך מהותו הבסיסית. גילוי חשוב זה יאיר את הדרך, כיצד לכוון ולחזק את ילדך, בפילוס נתיבו שלו בעולם ואל אשר נועד.

סוג ספר

,

הישמע- היום בו בחרתי להיולד

מחיר מודפס:
94
מחיר אלקטרוני:
39
 

שנת הוצאה:
2012

מס עמודים
302

הישמע הינו מדריך רוחי אסטרו-קוסמי, המלווה אותך במסע נועז, על פי תאריך הלידה, לגילוי עצמי מחודש: מי אכן אתה ומה היא הסיבה לבחירתך להיוולד.
המסע עם הישמע, העובר דרך שלושה מישורי מציאות, פותח לפניך מציאות מורחבת המאפשרת לך הבנה שאינך מהלך כאן בדרכים עיוורות, כי אם לשם מימוש מטרה מוגדרת וייעוד אישי.

היום בו בחרת להיוולד אינו דבר של מה בכך, צופן הוא בחובו את משמעות חייך.

הישמע הינו מדריך רוחי אסטרו-קוסמי, המלווה אותך במסע נועז, על פי תאריך הלידה, לגילוי עצמי מחודש: מי אכן אתה ומה היא הסיבה לבחירתך להיוולד.
המסע עם הישמע, העובר דרך שלושה מישורי מציאות, פותח לפניך מציאות מורחבת המאפשרת לך הבנה שאינך מהלך כאן בדרכים עיוורות, כי אם לשם מימוש מטרה מוגדרת וייעוד אישי.

חידושו של הישמע

קיים קשר מפתיע בין נשמתך לבין איבר מסוים בגוף הקוסמי, המקביל לאיבר בגוף האדם.
בטיבו של קשר זה, אשר נטבע בגופך הפיזי, גלומה מהותך –  צופן אישי, ייעוד ויכולת ריפוי עצמי. קשר זה משפיע באופן עמוק על כל מסע חייך והוא ניתן לזיהוי על פי תאריך לידתך.

במהלך המסעות המתוארים בספר תיפגש, על פי תאריך הלידה, עם צופן הנשמה והייעוד האישי של עצמך, בן זוגך, ילדך, חברים וקרובים. תיחשף אל השונות הקיימת בינך לבין האחר. אכן שונים אנו איש מרעהו בצופנים שהוטמנו בנו. לכל אחד ייעוד אישי ומשמעות חיים שונה, כדי לחוות את חייו. הבנת טיבם של הסובבים את מעגל חייך, יסייע בידך לכבד ולתמוך בדרכם הייחודית. אף כהורה ודאי תיפגש באחד המסעות עם צופן הנשמה והייעוד האישי של ילדך. יהיה זה מפגש מרגש בו תתגלה בפניך מהותו הבסיסית. גילוי חשוב זה יאיר את הדרך, כיצד לכוון ולחזק את ילדך, בפילוס נתיבו שלו בעולם ואל אשר נועד.

במהלך המסעות המתוארים בספר תיפגש, על פי תאריך הלידה, עם צופן הנשמה והייעוד האישי של עצמך, בן זוגך, ילדך, חברים וקרובים. תיחשף אל השונות הקיימת בינך לבין האחר. אכן שונים אנו איש מרעהו בצופנים שהוטמנו בנו. לכל אחד ייעוד אישי ומשמעות חיים שונה, כדי לחוות את חייו. הבנת טיבם של הסובבים את מעגל חייך, יסייע בידך לכבד ולתמוך בדרכם הייחודית. אף כהורה ודאי תיפגש באחד המסעות עם צופן הנשמה והייעוד האישי של ילדך. יהיה זה מפגש מרגש בו תתגלה בפניך מהותו הבסיסית. גילוי חשוב זה יאיר את הדרך, כיצד לכוון ולחזק את ילדך, בפילוס נתיבו שלו בעולם ואל אשר נועד.

סוג ספר

,

דליה מריות היא חלוצה בקידום האישה האפריקנית. נשלחה לאפריקה כקצינה מטעם משרד החוץ ומשרד הביטחון לסייע בהקמת חיל-נשים בחוף השנהב. שהתה תקופות ממושכות בשבטי הסנופו במעמקי הג'ונגל המערב-אפריקני, חוף השנהב; בשבטי הקוגיס והארואקיס בגבהי הסיירה נבאדה, צפון קולומביה, דרום אמריקה; בשבטי ההללויה, דרום מערב גויאנה, דרום אמריקה. חוותה פרקי התבודדות: במדבר יהודה המקראי, ישראל; במבדד נטופה, גליל, ישראל; במנזר סנטה קתרינה, סיני, מצריים; באיגאדפורי , חבל מאהאראשטרה, הודו. בעלת רישיון טיס.