ודיברת בם- לקסיקון לשיפור הניבים

מחיר מודפס:
95
 

 

מס עמודים
85

ספר זה הינו לקסיקון לשוני לשיפור הניבים ומיועד לאוהבי השפה העברית ולכל אחד החפץ להעשיר את ידיעותיו בנושא. הספר ישמש כל מי שרצונו להתבטא בעברית רהוטה או לתרגם מאמרים וספרים משפה אחרת.
הספר מהווה שילוב ושיפור של  לקסיקונים אשר יצאו בעבר, ומציע תחליפים עבריים הולמים לביטויים לועזיים השגורים בפינו. זאת מתוך מטרה לחזק את השפה העברית ולהימנע משימוש בביטויים שאינם ראויים לה הן מבחינת תוכן והן מבחינת התרגום.

בספר זה נקבצו כאלפיים ביטויים בעברית שמקורם בעשרים שפות שונות, ונעשה מאמץ להתחקות אחרי המקור הלועזי של הביטויים. חלופות בעברית מן המקורות מובאות לכל ביטוי – או לפחות ניבים המביעים רעיון קרוב לביטוי הלועזי.

המחבר, אליהוא שנון, השקיע זמן רב באיסוף מידע, תוך סינון וניפוי קפדניים, ויצר לקסיקון עשיר ומגוון המכיל אלפי ניבים, ביטויים ופתגמים המגלים לקורא את עושרה ויופיה של השפה העברית.

ספר זה הינו לקסיקון לשוני לשיפור הניבים ומיועד לאוהבי השפה העברית ולכל אחד החפץ להעשיר את ידיעותיו בנושא. הספר ישמש כל מי שרצונו להתבטא בעברית רהוטה או לתרגם מאמרים וספרים משפה אחרת.
הספר מהווה שילוב ושיפור של  לקסיקונים אשר יצאו בעבר, ומציע תחליפים עבריים הולמים לביטויים לועזיים השגורים בפינו. זאת מתוך מטרה לחזק את השפה העברית ולהימנע משימוש בביטויים שאינם ראויים לה הן מבחינת תוכן והן מבחינת התרגום.

בספר זה נקבצו כאלפיים ביטויים בעברית שמקורם בעשרים שפות שונות, ונעשה מאמץ להתחקות אחרי המקור הלועזי של הביטויים. חלופות בעברית מן המקורות מובאות לכל ביטוי – או לפחות ניבים המביעים רעיון קרוב לביטוי הלועזי.

המחבר, אליהוא שנון, השקיע זמן רב באיסוף מידע, תוך סינון וניפוי קפדניים, ויצר לקסיקון עשיר ומגוון המכיל אלפי ניבים, ביטויים ופתגמים המגלים לקורא את עושרה ויופיה של השפה העברית.

סוג ספר

ודיברת בם- לקסיקון לשיפור הניבים

מחיר מודפס:
95
 

מס עמודים
85

ספר זה הינו לקסיקון לשוני לשיפור הניבים ומיועד לאוהבי השפה העברית ולכל אחד החפץ להעשיר את ידיעותיו בנושא. הספר ישמש כל מי שרצונו להתבטא בעברית רהוטה או לתרגם מאמרים וספרים משפה אחרת.
הספר מהווה שילוב ושיפור של  לקסיקונים אשר יצאו בעבר, ומציע תחליפים עבריים הולמים לביטויים לועזיים השגורים בפינו. זאת מתוך מטרה לחזק את השפה העברית ולהימנע משימוש בביטויים שאינם ראויים לה הן מבחינת תוכן והן מבחינת התרגום.

בספר זה נקבצו כאלפיים ביטויים בעברית שמקורם בעשרים שפות שונות, ונעשה מאמץ להתחקות אחרי המקור הלועזי של הביטויים. חלופות בעברית מן המקורות מובאות לכל ביטוי – או לפחות ניבים המביעים רעיון קרוב לביטוי הלועזי.

המחבר, אליהוא שנון, השקיע זמן רב באיסוף מידע, תוך סינון וניפוי קפדניים, ויצר לקסיקון עשיר ומגוון המכיל אלפי ניבים, ביטויים ופתגמים המגלים לקורא את עושרה ויופיה של השפה העברית.

ספר זה הינו לקסיקון לשוני לשיפור הניבים ומיועד לאוהבי השפה העברית ולכל אחד החפץ להעשיר את ידיעותיו בנושא. הספר ישמש כל מי שרצונו להתבטא בעברית רהוטה או לתרגם מאמרים וספרים משפה אחרת.
הספר מהווה שילוב ושיפור של  לקסיקונים אשר יצאו בעבר, ומציע תחליפים עבריים הולמים לביטויים לועזיים השגורים בפינו. זאת מתוך מטרה לחזק את השפה העברית ולהימנע משימוש בביטויים שאינם ראויים לה הן מבחינת תוכן והן מבחינת התרגום.

בספר זה נקבצו כאלפיים ביטויים בעברית שמקורם בעשרים שפות שונות, ונעשה מאמץ להתחקות אחרי המקור הלועזי של הביטויים. חלופות בעברית מן המקורות מובאות לכל ביטוי – או לפחות ניבים המביעים רעיון קרוב לביטוי הלועזי.

המחבר, אליהוא שנון, השקיע זמן רב באיסוף מידע, תוך סינון וניפוי קפדניים, ויצר לקסיקון עשיר ומגוון המכיל אלפי ניבים, ביטויים ופתגמים המגלים לקורא את עושרה ויופיה של השפה העברית.

סוג ספר

אליהוא שנון, מהנדס אזרחי בעבר, חבר קיבוץ סעד היום, כותב ספרי תורה לפרנסתי ועוסק בלשון בזמנו החופשי, בעיקר בחקר טעמי המקרא והמסורה.