ויתהלך חנוך

מחיר מודפס:
60
 

 

שנת הוצאה:
2018

מס עמודים
288

בספר הזה נאספו מאמרים מרתקים על פרשות השבוע, שפרסם חנוך ובר ז"ל בעיתונים, באתרי אקטואליה ובחדשות, וכן בעלוני פרשת השבוע בשנים תש"ס עד תשע"ד (2000-2014). המאמרים עוסקים במגוון נושאים, הנמצאים על סדר היום של העם בישראל בימינו כמו חינוך, זוגיות, חברה, לאומיות, צדק ומוסר, איכות הסביבה, תרבות וכלכלה, ארץ ישראל ועם ישראל.

בספר הזה נאספו מאמרים מרתקים על פרשות השבוע, שפרסם חנוך ובר ז"ל בעיתונים, באתרי אקטואליה ובחדשות, וכן בעלוני פרשת השבוע בשנים תש"ס עד תשע"ד (2000-2014). המאמרים עוסקים במגוון נושאים, הנמצאים על סדר היום של העם בישראל בימינו כמו חינוך, זוגיות, חברה, לאומיות, צדק ומוסר, איכות הסביבה, תרבות וכלכלה, ארץ ישראל ועם ישראל.

במאמריו ביקש חנוך ובר ז"ל לענות על שאלות כגון:

תקשורת זוגית — מה אפשר ללמוד מן הניסיון שצברו אבותינו ואמותינו?
אני ואת — מה היחס הנכון בין אינדיבידואליזם לאלטרואיזם בקשר שבין איש לאישה? למה לפרגן? ומה התוחלת של הכישרון הזה?
משבר המנהיגות בדורנו — אסרטיביות מול ענווה. מה כדאי לאמץ מאנשי המופת של ימי המקרא?
תורת המשחקים — האם היא כלי לגיטימי כדי להשפיע על קבלת החלטות?
מחיר אישי בהקרבה של המנהיג למען עמו — עד היכן?
יְחסים בין-לאומיים — כמה התקדמנו ולאן מועדות פנינו?
אמת מול צדק — האם תמיד עולים בקנה אחד, ואם לא, מה גובר?
"העם הנבחר" — מי ואיך פיקח על הבחירות?

הרב צפניה דרורי שליט"א, רב העיר של קריית שמונָה וראש ישיבת ההסדר, אמר לחנוך ובר ז"ל בשנת תשס"ה, בשעת שיחה ביניהם על מאמר שכתב חנוך: "יש לך נשמה כמו של כלב בן יפונה".

הקוראים מוזמנים ליהָנות מרעיונות מקוריים של המחבר, הכורכים את דברי חז"ל העתיקים עם ניתוחים היסטוריים וראיות מדעיות עדכניות, ויוצרים השקפת עולם יהודית, מרעננת ומחכימה.

סוג ספר

ויתהלך חנוך

מחיר מודפס:
60
 

שנת הוצאה:
2018

מס עמודים
288

בספר הזה נאספו מאמרים מרתקים על פרשות השבוע, שפרסם חנוך ובר ז"ל בעיתונים, באתרי אקטואליה ובחדשות, וכן בעלוני פרשת השבוע בשנים תש"ס עד תשע"ד (2000-2014). המאמרים עוסקים במגוון נושאים, הנמצאים על סדר היום של העם בישראל בימינו כמו חינוך, זוגיות, חברה, לאומיות, צדק ומוסר, איכות הסביבה, תרבות וכלכלה, ארץ ישראל ועם ישראל.

בספר הזה נאספו מאמרים מרתקים על פרשות השבוע, שפרסם חנוך ובר ז"ל בעיתונים, באתרי אקטואליה ובחדשות, וכן בעלוני פרשת השבוע בשנים תש"ס עד תשע"ד (2000-2014). המאמרים עוסקים במגוון נושאים, הנמצאים על סדר היום של העם בישראל בימינו כמו חינוך, זוגיות, חברה, לאומיות, צדק ומוסר, איכות הסביבה, תרבות וכלכלה, ארץ ישראל ועם ישראל.

במאמריו ביקש חנוך ובר ז"ל לענות על שאלות כגון:

תקשורת זוגית — מה אפשר ללמוד מן הניסיון שצברו אבותינו ואמותינו?
אני ואת — מה היחס הנכון בין אינדיבידואליזם לאלטרואיזם בקשר שבין איש לאישה? למה לפרגן? ומה התוחלת של הכישרון הזה?
משבר המנהיגות בדורנו — אסרטיביות מול ענווה. מה כדאי לאמץ מאנשי המופת של ימי המקרא?
תורת המשחקים — האם היא כלי לגיטימי כדי להשפיע על קבלת החלטות?
מחיר אישי בהקרבה של המנהיג למען עמו — עד היכן?
יְחסים בין-לאומיים — כמה התקדמנו ולאן מועדות פנינו?
אמת מול צדק — האם תמיד עולים בקנה אחד, ואם לא, מה גובר?
"העם הנבחר" — מי ואיך פיקח על הבחירות?

הרב צפניה דרורי שליט"א, רב העיר של קריית שמונָה וראש ישיבת ההסדר, אמר לחנוך ובר ז"ל בשנת תשס"ה, בשעת שיחה ביניהם על מאמר שכתב חנוך: "יש לך נשמה כמו של כלב בן יפונה".

הקוראים מוזמנים ליהָנות מרעיונות מקוריים של המחבר, הכורכים את דברי חז"ל העתיקים עם ניתוחים היסטוריים וראיות מדעיות עדכניות, ויוצרים השקפת עולם יהודית, מרעננת ומחכימה.

סוג ספר