זאת סלוניקי

מחיר מודפס:
78
 

 

שנת הוצאה:
2013

מס עמודים
200

הספר פורס יריעה רחבה ומהווה מסמך היסטורי, מצד אחד, ומסמך אישי-משפחתי מצמרר, מצד שני. בספר מדובר בתקופת השואה והאירועים שרבצו לפתחה בקרב יהדות ספרד ויוון, וכל שאירע להם בידי הנאצים. הטקסט הוא מסמך נוקב על תקופה אפלה ומהווה סיפור בתוך סיפור, עובדות ונתונים היסטוריים וכרונולוגיים המשולבים באירועים ובתמונות מרגשות ומצמררות.

לאחר שלוש מאות שנה מאז צו הגירוש של 1492. ספרד מגלה מחדש את היהודים ומחוקקת חוק, המעניק את האזרחות הספרדית ליהודים שחפצים בה, ויושבים בפזורות. האם ממשלת ספרד תעמוד במבחן  במלחמת העולם השנייה ותגן על יהודי סלוניקי שקיבלו את האזרחות הספרדית?
הספר פורס יריעה רחבה ומהווה מסמך היסטורי, מצד אחד, ומסמך אישי-משפחתי מצמרר, מצד שני. בספר מדובר בתקופת השואה והאירועים שרבצו לפתחה בקרב יהדות ספרד ויוון, וכל שאירע להם בידי הנאצים. הטקסט הוא מסמך נוקב על תקופה אפלה ומהווה סיפור בתוך סיפור, עובדות ונתונים היסטוריים וכרונולוגיים המשולבים באירועים ובתמונות מרגשות ומצמררות.
סוג ספר

זאת סלוניקי

מחיר מודפס:
78
 

שנת הוצאה:
2013

מס עמודים
200

הספר פורס יריעה רחבה ומהווה מסמך היסטורי, מצד אחד, ומסמך אישי-משפחתי מצמרר, מצד שני. בספר מדובר בתקופת השואה והאירועים שרבצו לפתחה בקרב יהדות ספרד ויוון, וכל שאירע להם בידי הנאצים. הטקסט הוא מסמך נוקב על תקופה אפלה ומהווה סיפור בתוך סיפור, עובדות ונתונים היסטוריים וכרונולוגיים המשולבים באירועים ובתמונות מרגשות ומצמררות.

לאחר שלוש מאות שנה מאז צו הגירוש של 1492. ספרד מגלה מחדש את היהודים ומחוקקת חוק, המעניק את האזרחות הספרדית ליהודים שחפצים בה, ויושבים בפזורות. האם ממשלת ספרד תעמוד במבחן  במלחמת העולם השנייה ותגן על יהודי סלוניקי שקיבלו את האזרחות הספרדית?
הספר פורס יריעה רחבה ומהווה מסמך היסטורי, מצד אחד, ומסמך אישי-משפחתי מצמרר, מצד שני. בספר מדובר בתקופת השואה והאירועים שרבצו לפתחה בקרב יהדות ספרד ויוון, וכל שאירע להם בידי הנאצים. הטקסט הוא מסמך נוקב על תקופה אפלה ומהווה סיפור בתוך סיפור, עובדות ונתונים היסטוריים וכרונולוגיים המשולבים באירועים ובתמונות מרגשות ומצמררות.
סוג ספר

חדוה פרחיה, בת לניצולת שואה מסלוניקי, ילידת פריז, בוגרת האוניברסיטה העברית ביחסים בינלאומיים ורב פקד בדימוס ממשטרת ישראל.