יהדות והינדואיזם ומה שביניהן

מחיר מודפס:
59
 

 

שנת הוצאה:
2018

מס עמודים
134

לפני כמעט ארבעת אלפים שנה נולדו שתי דתות, היהדות וההינדואיזם, והן שינו את פני האנושות כולה.
בשלביהן הראשוניים ביותר כנראה הייתה ביניהן איזושהי תקשורת חלקית ועקיפה, אולם המרחק הגיאוגרפי העצום, הפער התרבותי והמנטלי הרב וגורמים נוספים לא אִפשרו היכרות והפריה הדדית, וכל דת גדלה והתפתחה בנפרד מרעותה.

לפני כמעט ארבעת אלפים שנה נולדו שתי דתות, היהדות וההינדואיזם, והן שינו את פני האנושות כולה.
בשלביהן הראשוניים ביותר כנראה הייתה ביניהן איזושהי תקשורת חלקית ועקיפה, אולם המרחק הגיאוגרפי העצום, הפער התרבותי והמנטלי הרב וגורמים נוספים לא אִפשרו היכרות והפריה הדדית, וכל דת גדלה והתפתחה בנפרד מרעותה.
בשנים האחרונות מגמת הריחוק, ששררה ביניהן אלפי שנים, החלה להתהפך, ונכון לראשית המאה העשרים ואחת יש התקרבות משמעותית בין מדינת ההינדים למדינת היהודים, והן מקיימות קשרים דיפלומטיים, צבאיים, כלכליים וטכנולוגיים מפותחים.
האם די בכך — או שיש מקום למפגש מעמיק יותר, למפגש רוחני ודתי?
ספר זה משווה בצורה שיטתית בין היהדות להינדואיזם כדי למצוא את נקודות הגישור האפשריות בין שתי הדתות.
הספר כתוב בשפה קולחת, וחושף לקורא את עולמותיהן המרתקים של ההינדואיזם והיהדות, הגותן, אמונתן וקורותיהן.
סוג ספר

הוצאת ספרים

אוריון

יהדות והינדואיזם ומה שביניהן

מחיר מודפס:
59
 

שנת הוצאה:
2018

מס עמודים
134

לפני כמעט ארבעת אלפים שנה נולדו שתי דתות, היהדות וההינדואיזם, והן שינו את פני האנושות כולה.
בשלביהן הראשוניים ביותר כנראה הייתה ביניהן איזושהי תקשורת חלקית ועקיפה, אולם המרחק הגיאוגרפי העצום, הפער התרבותי והמנטלי הרב וגורמים נוספים לא אִפשרו היכרות והפריה הדדית, וכל דת גדלה והתפתחה בנפרד מרעותה.

לפני כמעט ארבעת אלפים שנה נולדו שתי דתות, היהדות וההינדואיזם, והן שינו את פני האנושות כולה.
בשלביהן הראשוניים ביותר כנראה הייתה ביניהן איזושהי תקשורת חלקית ועקיפה, אולם המרחק הגיאוגרפי העצום, הפער התרבותי והמנטלי הרב וגורמים נוספים לא אִפשרו היכרות והפריה הדדית, וכל דת גדלה והתפתחה בנפרד מרעותה.
בשנים האחרונות מגמת הריחוק, ששררה ביניהן אלפי שנים, החלה להתהפך, ונכון לראשית המאה העשרים ואחת יש התקרבות משמעותית בין מדינת ההינדים למדינת היהודים, והן מקיימות קשרים דיפלומטיים, צבאיים, כלכליים וטכנולוגיים מפותחים.
האם די בכך — או שיש מקום למפגש מעמיק יותר, למפגש רוחני ודתי?
ספר זה משווה בצורה שיטתית בין היהדות להינדואיזם כדי למצוא את נקודות הגישור האפשריות בין שתי הדתות.
הספר כתוב בשפה קולחת, וחושף לקורא את עולמותיהן המרתקים של ההינדואיזם והיהדות, הגותן, אמונתן וקורותיהן.
סוג ספר

הוצאת ספרים

אוריון

מתגורר בטלמון, עוסק בהוראת יהדות ומעביר שיעורים בתחום זה במסגרות חינוכיות שונות, בהן המכינה הקדם-צבאית "אלישע". לספרו "יהדות והינדואיזם ומה שביניהן" בהוצאת אוריון קדמו שני ספרים שכתב והוציא לאור, והתמקדו בתורת הרב קוק. בעשור האחרון עוסק המחבר רבות בחקר הדתות הקיימות בדרום-מזרח אסיה, תוך שימת דגש על הבודהיזם וההינדואיזם, והשוואתן ליהדות.