מאחורי הקוראן

סופר:

מחיר מודפס:
69
מחיר אלקטרוני:
30
 

 

שנת הוצאה:
2010

מס עמודים
280

הסוד של המוסלמים:
החוקר שגילה מה הם המניעים למלחמת האסלאם ביהודים –
"מאחורי הקוראן" – ספר חדש החושף
דברים שלא זכו להתייחסות עד כה הבאים לביטוי בטיעוני האסלאם נגד היהדות ובעצם המאבק המר שהוא מנהל נגדה עד ימינו אלה

הסוד של המוסלמים:
החוקר שגילה מה הם המניעים למלחמת האסלאם ביהודים
"מאחורי הקוראן" – ספר חדש החושף
דברים שלא זכו להתייחסות עד כה הבאים לביטוי בטיעוני האסלאם נגד היהדות ובעצם המאבק המר שהוא מנהל נגדה עד ימינו אלה
מאחורי הקוראן הוא ספר מחקר חדש וייחודי. הסופר חי בר זאב מנסה לפצח את התעלומה הכה מורכבת מעצם התייחסותם העוינת של המוסלמים כלפי היהודים. מה גרם להם לצאת למלחמת קודש בכופרים היהודים? מדוע שנאה זו היא עיוורת, מעיקרה, וספק אם ניתן יהיה לשכך אותה.
נושאים בעלי גוון תיאולוגי מזמנו של מוחמד מוצגים באור חדש ושונה ומבארים בפני הקורא את המתחולל מאחורי הקלעים של האיסלאם, כפי שהם מוצגים בספר הקדוש להם – הוא הקוראן.
גרסה ראשונית של הספר בשפה הצרפתית ראתה אור לפני זמן-מה בצרפת ובימים אלה יוצא הספר לאור בעברית, בגרסה חדשה מורחבת ומעודכנת, כזו המספקת תשובות ישירות לסוגיות אשר עד כה נותרו ללא מענה ועוררו תהייה בקרב הקורא המשכיל.
המחבר, חי בר זאב, מתגורר לסירוגין בצרפת ובישראל, מחנך ומורה ליהדות, חוקר דתות שהתמחה באסלאם.
המחבר אינו חושף את זהותו האמיתית מחשש שיבולע לו מפני קיצונים מוסלמים, כפי שאירע בפרשת הסופר הבריטי-מוסלמי, ממוצא הודי, סלמן רושדי, שהאיראנים והמוסלמים רדפו אחריו, החרימו אותו והוציאו נגדו גזר דין מוות בעקבות ספרו שהטיל דופי במוחמד.
בר זאב מסביר, כי הסכסוך על ארץ ישראל, אינו נובע מחילוקי דעות בקשר לאדמות, אלא הוא נובע ממניעים דתיים הקשורים לראשית דרכו של האיסלאם.
אחד מהנושאים המרתקים שזוכה לדיונים ולוויכוחים בעולם הוא מערכת היחסים הדו-ערכית בין יהדות לאיסלאם. מרבית האנשים מודעים למציאות בה העולם הערבי-מוסלמי אינו מוכן להשלים עם קיומה של מדינה יהודית. עמדה זו נסמכת על כך שאמונתם באיסלאם לא מאפשרת להם להכיר במדינה יהודית.
האומנם הם צודקים? האם יש ביסוס ומוצק לטיעונים אלה, או שמא גם בקוראן עצמו קיימות תפיסות וגישות שונות ביחס לנושא זה ולנושאים נוספים הנוגעים ליהדות.
../2
המחבר, תוך גילוי בקיאות מרשימה והתבססות על מגוון מקורות הלקוחים הן מן התנ"ך, התלמוד, הברית החדשה, וכמובן הקוראן עצמו, דן במגוון נושאים שהם בגדר מחלוקות בין יהדות לאיסלאם. אין בכוונתו לחרוץ משפט, שלא לדבר על ניסיון להאיר את האיסלאם באור שלילי. נהפוך הוא. ברצונו לפרוש בפני הקוראים את מערכת היחסים בין שתי הדתות תוך שימת דגש על תיקון אי הבנות בסוגיות שונות והארת נקודות שלא ניתנה להן התייחסות בעבר הן בקרב מוסלמים והן בקרב יהודים כאחד.
הספר יורד לשורשי יצירת דת האיסלאם, לפולמוס שבין מייסד דת האיסלאם ובין היהודים בזמנו ושופך אור על עמדת היהדות כלפי דת האיסלאם.
הספר נכתב מתוך כוונה ורצון שסגנונו יהיה מובן אף למי שאינו מתמצא בנושאים דתיים ותיאולוגיים. מכל מקום גם מביני דבר ימצאו טעם בחידושיו הרבים של הספר.
לדברי מחבר הספר, שורשי השנאה התהומית נעוצים בראשית האיסלאם ובהבנה כי רק דרכו של מוחמד ועקרונות דתו הם הנכונים. היהדות מערערת את עקרונות הדת המוסלמית ומבטלת את כל ההלכות שתוקנו במשך תקופות רבות ושעלולות להמיט אסון על הערבים.
המחבר סוקר את תולדות הדת המוסלמית ובוחן את כל ההלכות והעקרונות המקודשים לה ובמהלך המסע המרתק הזה, הוא פורש לפני הקורא את המתחולל מאחורי הקלעים של הקוראן ומדוע הטינה ליהודים היא כל כך שורשית ואינה יכולה לעבור שינוי.
בר-זאב, כבן 60, מציין כי הוא מבקש בספרו להאיר צד אפל וחסוי המטיל אור חדש על הקונפליקט היהודי-ערבי, מזוויות אחרות שאותן הוא מתאר בספרו וחושף אותן לראשונה בצורה קולחת, בהירה וישירה.
סוג ספר

,

מאחורי הקוראן

סופר:

מחיר מודפס:
69
מחיר אלקטרוני:
30
 

שנת הוצאה:
2010

מס עמודים
280

הסוד של המוסלמים:
החוקר שגילה מה הם המניעים למלחמת האסלאם ביהודים –
"מאחורי הקוראן" – ספר חדש החושף
דברים שלא זכו להתייחסות עד כה הבאים לביטוי בטיעוני האסלאם נגד היהדות ובעצם המאבק המר שהוא מנהל נגדה עד ימינו אלה

הסוד של המוסלמים:
החוקר שגילה מה הם המניעים למלחמת האסלאם ביהודים
"מאחורי הקוראן" – ספר חדש החושף
דברים שלא זכו להתייחסות עד כה הבאים לביטוי בטיעוני האסלאם נגד היהדות ובעצם המאבק המר שהוא מנהל נגדה עד ימינו אלה
מאחורי הקוראן הוא ספר מחקר חדש וייחודי. הסופר חי בר זאב מנסה לפצח את התעלומה הכה מורכבת מעצם התייחסותם העוינת של המוסלמים כלפי היהודים. מה גרם להם לצאת למלחמת קודש בכופרים היהודים? מדוע שנאה זו היא עיוורת, מעיקרה, וספק אם ניתן יהיה לשכך אותה.
נושאים בעלי גוון תיאולוגי מזמנו של מוחמד מוצגים באור חדש ושונה ומבארים בפני הקורא את המתחולל מאחורי הקלעים של האיסלאם, כפי שהם מוצגים בספר הקדוש להם – הוא הקוראן.
גרסה ראשונית של הספר בשפה הצרפתית ראתה אור לפני זמן-מה בצרפת ובימים אלה יוצא הספר לאור בעברית, בגרסה חדשה מורחבת ומעודכנת, כזו המספקת תשובות ישירות לסוגיות אשר עד כה נותרו ללא מענה ועוררו תהייה בקרב הקורא המשכיל.
המחבר, חי בר זאב, מתגורר לסירוגין בצרפת ובישראל, מחנך ומורה ליהדות, חוקר דתות שהתמחה באסלאם.
המחבר אינו חושף את זהותו האמיתית מחשש שיבולע לו מפני קיצונים מוסלמים, כפי שאירע בפרשת הסופר הבריטי-מוסלמי, ממוצא הודי, סלמן רושדי, שהאיראנים והמוסלמים רדפו אחריו, החרימו אותו והוציאו נגדו גזר דין מוות בעקבות ספרו שהטיל דופי במוחמד.
בר זאב מסביר, כי הסכסוך על ארץ ישראל, אינו נובע מחילוקי דעות בקשר לאדמות, אלא הוא נובע ממניעים דתיים הקשורים לראשית דרכו של האיסלאם.
אחד מהנושאים המרתקים שזוכה לדיונים ולוויכוחים בעולם הוא מערכת היחסים הדו-ערכית בין יהדות לאיסלאם. מרבית האנשים מודעים למציאות בה העולם הערבי-מוסלמי אינו מוכן להשלים עם קיומה של מדינה יהודית. עמדה זו נסמכת על כך שאמונתם באיסלאם לא מאפשרת להם להכיר במדינה יהודית.
האומנם הם צודקים? האם יש ביסוס ומוצק לטיעונים אלה, או שמא גם בקוראן עצמו קיימות תפיסות וגישות שונות ביחס לנושא זה ולנושאים נוספים הנוגעים ליהדות.
../2
המחבר, תוך גילוי בקיאות מרשימה והתבססות על מגוון מקורות הלקוחים הן מן התנ"ך, התלמוד, הברית החדשה, וכמובן הקוראן עצמו, דן במגוון נושאים שהם בגדר מחלוקות בין יהדות לאיסלאם. אין בכוונתו לחרוץ משפט, שלא לדבר על ניסיון להאיר את האיסלאם באור שלילי. נהפוך הוא. ברצונו לפרוש בפני הקוראים את מערכת היחסים בין שתי הדתות תוך שימת דגש על תיקון אי הבנות בסוגיות שונות והארת נקודות שלא ניתנה להן התייחסות בעבר הן בקרב מוסלמים והן בקרב יהודים כאחד.
הספר יורד לשורשי יצירת דת האיסלאם, לפולמוס שבין מייסד דת האיסלאם ובין היהודים בזמנו ושופך אור על עמדת היהדות כלפי דת האיסלאם.
הספר נכתב מתוך כוונה ורצון שסגנונו יהיה מובן אף למי שאינו מתמצא בנושאים דתיים ותיאולוגיים. מכל מקום גם מביני דבר ימצאו טעם בחידושיו הרבים של הספר.
לדברי מחבר הספר, שורשי השנאה התהומית נעוצים בראשית האיסלאם ובהבנה כי רק דרכו של מוחמד ועקרונות דתו הם הנכונים. היהדות מערערת את עקרונות הדת המוסלמית ומבטלת את כל ההלכות שתוקנו במשך תקופות רבות ושעלולות להמיט אסון על הערבים.
המחבר סוקר את תולדות הדת המוסלמית ובוחן את כל ההלכות והעקרונות המקודשים לה ובמהלך המסע המרתק הזה, הוא פורש לפני הקורא את המתחולל מאחורי הקלעים של הקוראן ומדוע הטינה ליהודים היא כל כך שורשית ואינה יכולה לעבור שינוי.
בר-זאב, כבן 60, מציין כי הוא מבקש בספרו להאיר צד אפל וחסוי המטיל אור חדש על הקונפליקט היהודי-ערבי, מזוויות אחרות שאותן הוא מתאר בספרו וחושף אותן לראשונה בצורה קולחת, בהירה וישירה.
סוג ספר

,