מזכירות רפואית

מחיר מודפס:
49
מחיר אלקטרוני:
49
 

 

שנת הוצאה:
2006

מס עמודים
450

דידה גבאי: רשמת מידע רפואי מוסמכת, בוגרת תואר שני במינהל מערכות בריאות, ניהלה את מחלקת המידע והרישום הרפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה, הדריכה בנושא זכויות האדם החולה, הנחתה את צוות המזכירות הרפואיות ואת יתר העובדים, בנושא העברת מידע רפואי חסוי, חוקים, נהלים ואתיקה מקצועית. מאז 1995 עוסקת בכתיבת ספרות מקצועית בנושאי ניהול המשרד הרפואי, עסקה כמרצה במכללות ללימודי מקצוע המזכירות הרפואית ובמרכז הדרכה של שירותי בריאות כללית, בילינסון.
ספר המזכירות הרפואית מנחה ומדייק את הבנת החוק והמונחים הנלווים בתחום, בעבודה מעשית ובניהול הקשר עם מבקשי המידע ביחס לזכויות האדם החולה, הצעות לשיפור ומחשבות מחוץ לקופסה, למזכירה הרפואית ולמעצבי המדיניות בתחום מערכת הבריאות, מעט היסטוריה על התפתחות המקצוע והתפתחות מערכת הבריאות, ובעיקר הרקע להתפתחות החוקים בתחום הבריאות, חשיבותם להבנת התפיסה הניהולית כיום.
הספר מהווה כלי לניהול תקשורת מכבדת עם הפונים לקבל מידע רפואי, ואבני דרך לנותני השירות בכל התחומים ובכל הקופות המבטחות. הספר מיועד לכל העוסקים במערכת הבריאות וגם לתלמידות ולתלמידים הרוכשים מקצוע, בקורס "מזכירות רפואית", למקבלי השירות ולכל המקצועות האחרים. התכנים והנושאים בספר, ערוכים לפי נושאים, מרחיבים את הידע המקצועי, מעשירים את רוכשי המקצוע, ומנחים להבנת דרישות החוק והנהלים הקיימים. הספר מהווה נדבך מקצועי ברוח הספרות המקצועית הייעודית ובבחינת כלי שרת בעבודה במזכירות הרפואית.

הספר הוכן עבור מזכירות רפואיות העובדות במערכת הבריאות, ועבור מזכירות רפואיות העתידות לעסוק בתחום, ומהווה ספרות מקצועית בנושא ניהול סביבה רפואית, ניהול מרפאה וניהול רשומה רפואית תקנית.

הספר מכיל חוקים ונהלים בנוגע לתהליכי עבודה, ברוח הזמן ועל פי עקרונות האתיקה הרפואית, פרי תפיסתי אשר התעצבה במהלך שנות העבודה, ההוראה, הלמידה ובעיקר בעת טיפול בדרישות המטופל ובצרכיו.

הרעיון המנחה בהכנתו היה ריכוז תכנים בסיסיים ונושאים מרכזיים עבור תלמידות בקורס למזכירות רפואיות ומזכירות הרפואיות המועסקות במערכת הבריאות. מטרתו להוות מעין "ארגז כלים מקצועי" ומורה דרך נגיש שיתרום למקצועיותן ולשיפור תדמיתן.

סוג ספר

,

הוצאת ספרים

אוריון

מזכירות רפואית

מחיר מודפס:
49
מחיר אלקטרוני:
49
 

שנת הוצאה:
2006

מס עמודים
450

דידה גבאי: רשמת מידע רפואי מוסמכת, בוגרת תואר שני במינהל מערכות בריאות, ניהלה את מחלקת המידע והרישום הרפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה, הדריכה בנושא זכויות האדם החולה, הנחתה את צוות המזכירות הרפואיות ואת יתר העובדים, בנושא העברת מידע רפואי חסוי, חוקים, נהלים ואתיקה מקצועית. מאז 1995 עוסקת בכתיבת ספרות מקצועית בנושאי ניהול המשרד הרפואי, עסקה כמרצה במכללות ללימודי מקצוע המזכירות הרפואית ובמרכז הדרכה של שירותי בריאות כללית, בילינסון.
ספר המזכירות הרפואית מנחה ומדייק את הבנת החוק והמונחים הנלווים בתחום, בעבודה מעשית ובניהול הקשר עם מבקשי המידע ביחס לזכויות האדם החולה, הצעות לשיפור ומחשבות מחוץ לקופסה, למזכירה הרפואית ולמעצבי המדיניות בתחום מערכת הבריאות, מעט היסטוריה על התפתחות המקצוע והתפתחות מערכת הבריאות, ובעיקר הרקע להתפתחות החוקים בתחום הבריאות, חשיבותם להבנת התפיסה הניהולית כיום.
הספר מהווה כלי לניהול תקשורת מכבדת עם הפונים לקבל מידע רפואי, ואבני דרך לנותני השירות בכל התחומים ובכל הקופות המבטחות. הספר מיועד לכל העוסקים במערכת הבריאות וגם לתלמידות ולתלמידים הרוכשים מקצוע, בקורס "מזכירות רפואית", למקבלי השירות ולכל המקצועות האחרים. התכנים והנושאים בספר, ערוכים לפי נושאים, מרחיבים את הידע המקצועי, מעשירים את רוכשי המקצוע, ומנחים להבנת דרישות החוק והנהלים הקיימים. הספר מהווה נדבך מקצועי ברוח הספרות המקצועית הייעודית ובבחינת כלי שרת בעבודה במזכירות הרפואית.

הספר הוכן עבור מזכירות רפואיות העובדות במערכת הבריאות, ועבור מזכירות רפואיות העתידות לעסוק בתחום, ומהווה ספרות מקצועית בנושא ניהול סביבה רפואית, ניהול מרפאה וניהול רשומה רפואית תקנית.

הספר מכיל חוקים ונהלים בנוגע לתהליכי עבודה, ברוח הזמן ועל פי עקרונות האתיקה הרפואית, פרי תפיסתי אשר התעצבה במהלך שנות העבודה, ההוראה, הלמידה ובעיקר בעת טיפול בדרישות המטופל ובצרכיו.

הרעיון המנחה בהכנתו היה ריכוז תכנים בסיסיים ונושאים מרכזיים עבור תלמידות בקורס למזכירות רפואיות ומזכירות הרפואיות המועסקות במערכת הבריאות. מטרתו להוות מעין "ארגז כלים מקצועי" ומורה דרך נגיש שיתרום למקצועיותן ולשיפור תדמיתן.

סוג ספר

,

הוצאת ספרים

אוריון

שמת רפואית מוסמכת, מספר רישיון 269, מנהלת מחלקת תיעוד ורישום רפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה, מרצה ומנחה בנושא ניהול תיק רפואי ואתיקה מקצועית של המזכירה הרפואית, מומחית בתחום ניהול מידע רפואי, עוסקת בכתיבת ספרות מקצועית בנושאים הקשורים ל-"ניהול משרד רפואי וניהול מידע רפואי", עוסקת במחקר ותיעוד היסטורי-רפואי. בכוונתי להוציא לאור ספרים בנוגע להתפתחות הארכיון הרפואי, שיכלול גם מידע על פועלם ותרומתם של הרשמים הרפואיים בארץ, וכן ספר בנושא "המינוח הרפואי" למזכירה הרפואית. זה מכבר גיבשתי כללים אתיים לעוסקים בתחום המזכירות הרפואית ומצפה מאוד לגיבוש פורום מקצועי שיצור את הקוד האתי למזכירה הרפואית, מה שימצב את המקצוע לכדי פרופסיה.


ניסיון תעסוקתי

משנת 1983 אני מועסקת במערכת הבריאות, בשירותי בריאות כללית. כיום אני מנהלת את המחלקה לתיעוד ולרישום רפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה. ועושה במגוון תפקידים ביניהם: אחראית מקצועית על סקטור המזכירות הרפואיות בבית החולים, מכוונת לשיפור תהליכי עבודה ומדריכה בנושא "ניהול תיק רפואי" תקני, אחראית על הדרכת עובדים מכל הסקטורים בנושא רישום רפואי וזכויות החולה, מרכזת בפועל את נושאי "הועדה הפסיכיאטרית המחוזית", מרכזת ואחראית על "הועדה לניהול רשומות רפואיות", חברה ב"ועדת אתיקה רפואית מקצועית" של ביה"ח, חברה ב"ועדה לניהול סיכונים ברפואה" וחברה ב"צוות היגוי לתיק הממוחשב", חברה בפורום "צדק חברתי וזכויות בריאות", ובפורום ארצי ל"גנטיקה, אתיקה ומשפט בישראל", לוקחת חלק בישיבות בית החולים ובפעילות האקדמית.
כמומחית תוכן וגוף ידע, אני מרצה בקורסים למזכירות רפואיות במסגרת מכללות, ומנחה במרכז הדרכה של שירותי בריאות כללית, בנושא ניהול תיק רפואי, זכויות החולה ואתיקה מקצועית.
במהלך שנות עבודתי צברתי ניסיון וידע רב בפתרון בעיות שונות מול קהלים מגוונים, הפעלת צוות רב תחומי, ומתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות.


תארים והסמכות

תואר שני, מינהל בריאות, מכללת ישראל בחסות אונ' קלרק בוסטון, ארה"ב
לימודי תעודה, רשמת מידע רפואי מוסמכת, אונ' חיפה, מס' 269
תעודת הסמכה, ניהול משרד מזכירות רפואית, המכללה למינהל, בחסות בית ברל, מס' 295769
תעודת הוראה, מורה מוסמכת בכירה, סמינר "אפרתה", ירושלים
תעודת מגשרת, מספר רישוי 2488, נכללת ברשימת המגשרים בהתאם לתקנה 2 לתקנות בית משפט


קורסים נוספים

קורס "אתיקה בארגונים"- עמותת שבי"ל, אונ' ת"א ~ קורס "ניהול השירות" במסגרת העשרה למזכירות בריאות הנפש שלוותה ~ קורס "עולם הניהול"- מכללת הישגים, רמת אפעל ~ קורס "אתיקה רפואית"- מרכז הדרכה ארצי, תל השומר בחסות משרד הבריאות ~ קורס "היבטים משפטיים בעבודת המזכירה הרפואית"- מרכז הדרכה בילינסון בחסות ש.ב. כללית ~ קורס "תקשורת בינאישית"- מרכז בריאות הנפש שלוותה ~ קורס אקדמי, דו-שנתי, לטיפוח מנהיגות פוליטית, אונ' בר-אילן ~ קורס "חוות דעת מומחים", המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ~ ועוד