מיוחד

סופר:

מחיר מודפס:
55
 

 

שנת הוצאה:
2019

מס עמודים
24

מיוחד הוא סיפור, המתאר את מחשבותיו ותחושותיו של ילד, שמגיע יום אחד למסקנה
שאין בו שום דבר מיוחד. הוא מחליט לצאת בדמיונו העשיר למסע חיפושים ולמצוא
את הדרך, שתבדיל אותו מילדים אחרים. האם יצליח לממש את רעיונותיו — להיות
יחיד ומיוחד — או שמא יגלה שאין בכך צורך?
בהומור, בעדינות ובשפה קולחת מציג הספר את הצורך האוניברסלי להיות שונה
ומיוחד, נושא שכל ילד בעולם יוכל לחוש הזדהות עמו ולמצוא את עצמו בתוכו.

מיוחד הוא סיפור, המתאר את מחשבותיו ותחושותיו של ילד, שמגיע יום אחד למסקנה שאין בו שום דבר מיוחד. הוא מחליט לצאת בדמיונו העשיר למסע חיפושים ולמצוא את הדרך, שתבדיל אותו מילדים אחרים. האם יצליח לממש את רעיונותיו — להיות יחיד ומיוחד — או שמא יגלה שאין בכך צורך?

בהומור, בעדינות ובשפה קולחת מציג הספר את הצורך האוניברסלי להיות שונה ומיוחד, נושא שכל ילד בעולם יוכל לחוש הזדהות עמו ולמצוא את עצמו בתוכו.

נמרוד נידל, ילד מוכשר ומיוחד, כתב את הסיפור בגיל 8, וזכה בתחרות הכתיבה הארצית של ילדי ישראל מטעם אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ב-2019.
עטרה איציקזון נידל, אמא של נמרוד, גלי ואיתמר, בעלת חברת פרסום.

סוג ספר

,

הוצאת ספרים

אוריון

מיוחד

סופר:

מחיר מודפס:
55
 

שנת הוצאה:
2019

מס עמודים
24

מיוחד הוא סיפור, המתאר את מחשבותיו ותחושותיו של ילד, שמגיע יום אחד למסקנה
שאין בו שום דבר מיוחד. הוא מחליט לצאת בדמיונו העשיר למסע חיפושים ולמצוא
את הדרך, שתבדיל אותו מילדים אחרים. האם יצליח לממש את רעיונותיו — להיות
יחיד ומיוחד — או שמא יגלה שאין בכך צורך?
בהומור, בעדינות ובשפה קולחת מציג הספר את הצורך האוניברסלי להיות שונה
ומיוחד, נושא שכל ילד בעולם יוכל לחוש הזדהות עמו ולמצוא את עצמו בתוכו.

מיוחד הוא סיפור, המתאר את מחשבותיו ותחושותיו של ילד, שמגיע יום אחד למסקנה שאין בו שום דבר מיוחד. הוא מחליט לצאת בדמיונו העשיר למסע חיפושים ולמצוא את הדרך, שתבדיל אותו מילדים אחרים. האם יצליח לממש את רעיונותיו — להיות יחיד ומיוחד — או שמא יגלה שאין בכך צורך?

בהומור, בעדינות ובשפה קולחת מציג הספר את הצורך האוניברסלי להיות שונה ומיוחד, נושא שכל ילד בעולם יוכל לחוש הזדהות עמו ולמצוא את עצמו בתוכו.

נמרוד נידל, ילד מוכשר ומיוחד, כתב את הסיפור בגיל 8, וזכה בתחרות הכתיבה הארצית של ילדי ישראל מטעם אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ב-2019.
עטרה איציקזון נידל, אמא של נמרוד, גלי ואיתמר, בעלת חברת פרסום.

סוג ספר

,

הוצאת ספרים

אוריון

ילד מוכשר ומיוחד, כתב את הסיפור בגיל 8, וזכה בתחרות הכתיבה הארצית של ילדי ישראל מטעם אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ב-2019.

עטרה איציקזון נידל, אמא של נמרוד, גלי ואיתמר, בעלת חברת פרסום.