מלך הפוך

סופר:

מחיר מודפס:
80
מחיר אלקטרוני:
35
 

 

מס עמודים
מס עמודים:

מרטין בלאו, יקה בן 81, מת בגלל שלושה פירורי לחם או בגלל טעות של הפקידים השולטים בשמיים. הספר "מלך הפוך" מספר את קורותיו של מרטין במדורי הבירוקרטיה השמיימית עם התבוננות בעברו על פני האדמה. העלילה מסתבכת… טעות רודפת ניסיון לטשטוש, ומזמינה טעות נוספת…
במהלך העלילה מתעמת מרטין עם עברו ועם התחנות המשמעותיות בחייו, אמו, חבריו, אשתו, ואמונותיו. ההומור והמצבים, לפעמים מרירים וסרקסטיים, מובילים את הקורא לבחון את אמונותיו והתלבטויותיו שלו על החיים ועל המוות, על ההשרדות בתוך מערכות מטורפות מרוב כוח ועל השאלה מי זה אלוהים שמרשה שטירוף מערכות כזה יקרה בעסק שלו.

מרטין בלאו, יקה בן 81, מת בגלל שלושה פירורי לחם או בגלל טעות של הפקידים השולטים בשמיים. הספר "מלך הפוך" מספר את קורותיו של מרטין במדורי הבירוקרטיה השמיימית עם התבוננות בעברו על פני האדמה. העלילה מסתבכת… טעות רודפת ניסיון לטשטוש, ומזמינה טעות נוספת…
במהלך העלילה מתעמת מרטין עם עברו ועם התחנות המשמעותיות בחייו, אמו, חבריו, אשתו, ואמונותיו. ההומור והמצבים, לפעמים מרירים וסרקסטיים, מובילים את הקורא לבחון את אמונותיו והתלבטויותיו שלו על החיים ועל המוות, על ההשרדות בתוך מערכות מטורפות מרוב כוח ועל השאלה מי זה אלוהים שמרשה שטירוף מערכות כזה יקרה בעסק שלו.
סוג ספר

,

מלך הפוך

סופר:

מחיר מודפס:
80
מחיר אלקטרוני:
35
 

מס עמודים
מס עמודים:

מרטין בלאו, יקה בן 81, מת בגלל שלושה פירורי לחם או בגלל טעות של הפקידים השולטים בשמיים. הספר "מלך הפוך" מספר את קורותיו של מרטין במדורי הבירוקרטיה השמיימית עם התבוננות בעברו על פני האדמה. העלילה מסתבכת… טעות רודפת ניסיון לטשטוש, ומזמינה טעות נוספת…
במהלך העלילה מתעמת מרטין עם עברו ועם התחנות המשמעותיות בחייו, אמו, חבריו, אשתו, ואמונותיו. ההומור והמצבים, לפעמים מרירים וסרקסטיים, מובילים את הקורא לבחון את אמונותיו והתלבטויותיו שלו על החיים ועל המוות, על ההשרדות בתוך מערכות מטורפות מרוב כוח ועל השאלה מי זה אלוהים שמרשה שטירוף מערכות כזה יקרה בעסק שלו.

מרטין בלאו, יקה בן 81, מת בגלל שלושה פירורי לחם או בגלל טעות של הפקידים השולטים בשמיים. הספר "מלך הפוך" מספר את קורותיו של מרטין במדורי הבירוקרטיה השמיימית עם התבוננות בעברו על פני האדמה. העלילה מסתבכת… טעות רודפת ניסיון לטשטוש, ומזמינה טעות נוספת…
במהלך העלילה מתעמת מרטין עם עברו ועם התחנות המשמעותיות בחייו, אמו, חבריו, אשתו, ואמונותיו. ההומור והמצבים, לפעמים מרירים וסרקסטיים, מובילים את הקורא לבחון את אמונותיו והתלבטויותיו שלו על החיים ועל המוות, על ההשרדות בתוך מערכות מטורפות מרוב כוח ועל השאלה מי זה אלוהים שמרשה שטירוף מערכות כזה יקרה בעסק שלו.
סוג ספר

,