סגירת מעגל

סופר:

מחיר מודפס:
75
 

 

שנת הוצאה:
2012

מס עמודים
232

סגירת מעגל" הוא סיפורו האישי של מיכה פז
שפעל שנים רבות בקהיליית המודיעין – השב"כ
והמוסד בתפקידים בכירים באלמוניות כמתבקש.
בספר זה הוא חושף לראשונה את דרכו מימי נעוריו
בברלין, בה חווה את משטר הטרור הנאצי, את
ההתנכלויות והרדיפות שהונהגו כלפי האוכלוסייה
היהודית, כולל רצח אביו במחנה ריכוז ליד ברלין.

"סגירת מעגל" הוא סיפורו האישי של מיכה פז שפעל שנים רבות בקהיליית המודיעין – השב"כ והמוסד בתפקידים בכירים באלמוניות כמתבקש.
בספר זה הוא חושף לראשונה את דרכו מימי נעוריו בברלין, בה חווה את משטר הטרור הנאצי, את ההתנכלויות והרדיפות שהונהגו כלפי האוכלוסייה היהודית, כולל רצח אביו במחנה ריכוז ליד ברלין.
זהו סיפורו המרתק של נער שהצליח להימלט מגרמניה, בתחילת מלחמת העולם השנייה, בהבריחו את הגבול ליוגוסלביה, להגיע
לארץ ישראל ולהשתלב בחברת הנוער בקיבוץ משמר השרון.
בתום לימודיו החליט לממש את חלומו מימי ילדותו בברלין – ללחום בגרמנים. הוא התנדב לצבא הבריטי, שרת ביחידה בריטית במצריים שעמה הגיע עם כוחות הפלישה לאיטליה.
בספרו מתאר לנו הכותב מיכה פז את התקדמות המלחמה של בעלות הברית באיטליה, מעורבותו האישית בה כחייל עברי מבודד ביחידה בריטית והעברתו ליחידה ארצישראלית שצורפה לבריגאדה היהודית שלחמה נגד יחידת צנחנים גרמנית בצפון איטליה.
פז מתאר את המפגשים הנרגשים הראשונים,בתום המלחמה, עם ניצולי השואה ממחנות ההשמדה ואלה ששרדו כפרטיזנים ביערות. הוא היה חלק מהשליחים במדי הבריגאדה שהתפרסו באירופה שבהם התרכזו ניצולים כדי לתמוך בהם ולנטוע בהם את האמונה בחיים.
עם פירוק הבריגאדה היה מיכה פז בין השליחים שהושארו באירופה על ידי "ההגנה" כאזרחים מקומיים בזהויות שאולות כדי להמשיך בארגון ובהדרכת הניצולים לקראת עלייתם ארצה. בשובו ארצה גויס לשליחות במחנות המעפילים בקפריסין.
בתום שרותו הביטחוני רב-השנים השתלב בתפקידים כלכליים במגזר הציבורי והעסקי.
ספר זה הוא מצבת-עד לזכרם של בני המשפחה שהוכחדו בידי השלטון הנאצי אך גם סיפור התחייה שלאחר התופת, של תקומת ישראל ושל בניית משפחה חדשה לתפארת, על בניה, נכדיה וניניה, מהענף היחיד שניצל מן ההשמדה. להם מוקדש הספר.
סוג ספר

הוצאת ספרים

אוריון

סגירת מעגל

סופר:

מחיר מודפס:
75
 

שנת הוצאה:
2012

מס עמודים
232

סגירת מעגל" הוא סיפורו האישי של מיכה פז
שפעל שנים רבות בקהיליית המודיעין – השב"כ
והמוסד בתפקידים בכירים באלמוניות כמתבקש.
בספר זה הוא חושף לראשונה את דרכו מימי נעוריו
בברלין, בה חווה את משטר הטרור הנאצי, את
ההתנכלויות והרדיפות שהונהגו כלפי האוכלוסייה
היהודית, כולל רצח אביו במחנה ריכוז ליד ברלין.

"סגירת מעגל" הוא סיפורו האישי של מיכה פז שפעל שנים רבות בקהיליית המודיעין – השב"כ והמוסד בתפקידים בכירים באלמוניות כמתבקש.
בספר זה הוא חושף לראשונה את דרכו מימי נעוריו בברלין, בה חווה את משטר הטרור הנאצי, את ההתנכלויות והרדיפות שהונהגו כלפי האוכלוסייה היהודית, כולל רצח אביו במחנה ריכוז ליד ברלין.
זהו סיפורו המרתק של נער שהצליח להימלט מגרמניה, בתחילת מלחמת העולם השנייה, בהבריחו את הגבול ליוגוסלביה, להגיע
לארץ ישראל ולהשתלב בחברת הנוער בקיבוץ משמר השרון.
בתום לימודיו החליט לממש את חלומו מימי ילדותו בברלין – ללחום בגרמנים. הוא התנדב לצבא הבריטי, שרת ביחידה בריטית במצריים שעמה הגיע עם כוחות הפלישה לאיטליה.
בספרו מתאר לנו הכותב מיכה פז את התקדמות המלחמה של בעלות הברית באיטליה, מעורבותו האישית בה כחייל עברי מבודד ביחידה בריטית והעברתו ליחידה ארצישראלית שצורפה לבריגאדה היהודית שלחמה נגד יחידת צנחנים גרמנית בצפון איטליה.
פז מתאר את המפגשים הנרגשים הראשונים,בתום המלחמה, עם ניצולי השואה ממחנות ההשמדה ואלה ששרדו כפרטיזנים ביערות. הוא היה חלק מהשליחים במדי הבריגאדה שהתפרסו באירופה שבהם התרכזו ניצולים כדי לתמוך בהם ולנטוע בהם את האמונה בחיים.
עם פירוק הבריגאדה היה מיכה פז בין השליחים שהושארו באירופה על ידי "ההגנה" כאזרחים מקומיים בזהויות שאולות כדי להמשיך בארגון ובהדרכת הניצולים לקראת עלייתם ארצה. בשובו ארצה גויס לשליחות במחנות המעפילים בקפריסין.
בתום שרותו הביטחוני רב-השנים השתלב בתפקידים כלכליים במגזר הציבורי והעסקי.
ספר זה הוא מצבת-עד לזכרם של בני המשפחה שהוכחדו בידי השלטון הנאצי אך גם סיפור התחייה שלאחר התופת, של תקומת ישראל ושל בניית משפחה חדשה לתפארת, על בניה, נכדיה וניניה, מהענף היחיד שניצל מן ההשמדה. להם מוקדש הספר.
סוג ספר

הוצאת ספרים

אוריון

פעל שנים רבות בקהיליית המודיעין - השב"כ והמוסד בתפקידים בכירים באלמוניות כמתבקש.