סוד הרגש האנושי

סופר:

מחיר מודפס:
59
 

 

מס עמודים
148

הבסיס לפעולות האדם מגיע מהמוח הפועל כמערכת אלקטרו-כימית.
כל אדם שונה מרעהו, ובמיוחד נשים שונות מגברים. לכל אדם "נפש"
רגישה וייחודית, המתפקדת כ"יועץ" דומיננטי סובייקטיבי במוח.
הקורא מוזמן למסע ייחודי מעמיק ושופע מסרים על "נפש" האדם
הסובייקטיבי. במסע מרתק לתוך מסתורי המוח האנושי, הקורא יגלה
את סוד הרגש האנושי ואת המשתמע ממנו.

הבסיס לפעולות האדם מגיע מהמוח הפועל כמערכת אלקטרו-כימית. כל אדם שונה מרעהו, ובמיוחד נשים שונות מגברים. לכל אדם "נפש" רגישה וייחודית, המתפקדת כ"יועץ" דומיננטי סובייקטיבי במוח.
הקורא מוזמן למסע ייחודי מעמיק ושופע מסרים על "נפש" האדם הסובייקטיבי. במסע מרתק לתוך מסתורי המוח האנושי, הקורא יגלה את סוד הרגש האנושי ואת המשתמע ממנו.
בספר מציג יעקב פינטל, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, B.Sc ו-M.Sc, בוגר הטכניון החוקר את תפקוד המוח האנושי, את הקשר ההדוק בין הגוף, המוח וה"נפש" (הרגש) ומוכיח את הסיבה, את התוצאה ואת המשמעות להתנהגותנו הסובייקטיבית.
התיאוריה הייחודית שבספר מסתמכת על מחקרים בשלוש דיסציפלינות: רפואה, פסיכולוגיה, חשמל/אלקטרוניקה, ומתוך חשיבה "מחוץ לקופסה."
בספר מובא גם רעיון ייחודי יישומי לטיפול "נפשי" באמצעות מכשור אלקטרוני לא פולשני, וכן מודל המוח האנושי הרגיש. כמו כן מוסברים מהותם של חלומות, תורות ואמונות שונות, איך גורמי סביבה אנרגטיים משפיעים על תפקוד המוח; טלפתיה; מזל וגורל, ושיטה יחידנית למימוש עצמי.
המסקנות וההמלצות הייחודיות שבספר מאפשרות לכל אדם להגדיר פילוסופיית חיים מתאימה, שתאפשר לו ליהנות ולהצליח בחיים. הספר מדבר אל מוחם של כל הגילים, ומצויים בו מורי דרך — כל אדם על פי משאת "נפשו".
סוג ספר

הוצאת ספרים

אוריון

סוד הרגש האנושי

סופר:

מחיר מודפס:
59
 

מס עמודים
148

הבסיס לפעולות האדם מגיע מהמוח הפועל כמערכת אלקטרו-כימית.
כל אדם שונה מרעהו, ובמיוחד נשים שונות מגברים. לכל אדם "נפש"
רגישה וייחודית, המתפקדת כ"יועץ" דומיננטי סובייקטיבי במוח.
הקורא מוזמן למסע ייחודי מעמיק ושופע מסרים על "נפש" האדם
הסובייקטיבי. במסע מרתק לתוך מסתורי המוח האנושי, הקורא יגלה
את סוד הרגש האנושי ואת המשתמע ממנו.

הבסיס לפעולות האדם מגיע מהמוח הפועל כמערכת אלקטרו-כימית. כל אדם שונה מרעהו, ובמיוחד נשים שונות מגברים. לכל אדם "נפש" רגישה וייחודית, המתפקדת כ"יועץ" דומיננטי סובייקטיבי במוח.
הקורא מוזמן למסע ייחודי מעמיק ושופע מסרים על "נפש" האדם הסובייקטיבי. במסע מרתק לתוך מסתורי המוח האנושי, הקורא יגלה את סוד הרגש האנושי ואת המשתמע ממנו.
בספר מציג יעקב פינטל, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, B.Sc ו-M.Sc, בוגר הטכניון החוקר את תפקוד המוח האנושי, את הקשר ההדוק בין הגוף, המוח וה"נפש" (הרגש) ומוכיח את הסיבה, את התוצאה ואת המשמעות להתנהגותנו הסובייקטיבית.
התיאוריה הייחודית שבספר מסתמכת על מחקרים בשלוש דיסציפלינות: רפואה, פסיכולוגיה, חשמל/אלקטרוניקה, ומתוך חשיבה "מחוץ לקופסה."
בספר מובא גם רעיון ייחודי יישומי לטיפול "נפשי" באמצעות מכשור אלקטרוני לא פולשני, וכן מודל המוח האנושי הרגיש. כמו כן מוסברים מהותם של חלומות, תורות ואמונות שונות, איך גורמי סביבה אנרגטיים משפיעים על תפקוד המוח; טלפתיה; מזל וגורל, ושיטה יחידנית למימוש עצמי.
המסקנות וההמלצות הייחודיות שבספר מאפשרות לכל אדם להגדיר פילוסופיית חיים מתאימה, שתאפשר לו ליהנות ולהצליח בחיים. הספר מדבר אל מוחם של כל הגילים, ומצויים בו מורי דרך — כל אדם על פי משאת "נפשו".
סוג ספר

הוצאת ספרים

אוריון

מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, B.Sc ו-M.Sc, בוגר הטכניון החוקר את תפקוד המוח האנושי, את הקשר ההדוק בין הגוף, המוח וה"נפש" (הרגש) ומוכיח את הסיבה,
את התוצאה ואתהמשמעות להתנהגותנו הסובייקטיבית בספרו "סוד הרגש האנושי".