פתרונות של פרדוקסים

מחיר מודפס:
60
מחיר אלקטרוני:
34
 

 

שנת הוצאה:
2022

מס עמודים
90

תושב האי מספר: "אנשי האי שלי הם שקרנים", ובהיותו אחד מהם  גם הוא עצמו שקרן. מכאן שהוא שיקר – הם (כולל הוא עצמו) דווקא דוברי אמת. אם כך הוא אמר דבר אמת, כלומר הם באמת שקרנים. מכאן שגם הוא עצמו שקרן. נכנסנו ללופ…
הפתרון של פרדוקס זה פשוט. לעומת זאת הפתרון של המשפט "אני שקרן" הרבה יותר קשה, ונחשב לאחד הפרדוקסים הקשים ביותר.
בשל אופיים החידתי, וכיוון שאינם דורשים בדרך כלל ידע מוקדם, הפכו הפרדוקסים לתחום המושך ומעניין את כלל הציבור הרחב. מרבית הפרדוקסים אינם דורשים כל ידע מקצועי, אלא רק היגיון פשוט ושכל ישר. בהתאם לכך מנוסח הספר בשפה ברורה ומובנת לכול.
בספר זה נפתרים פרדוקסים שנחשבו עד כה כבלתי פתירים, או שנפתרים בצורה פשוטה פרדוקסים שעד כה נפתרו בצורה מורכבת.
הספר פתרונות של פרדוקסים גורס כי לכל הפרדוקסים יש פתרון, ומצביע על המכשלות שבגללן התקשו עד כה לפתור אותם.
לאורך הספר מוצגים הפרדוקסים בסדר מן הקל אל הכבד, ובסופו מגיעים לתובנות מרהיבות, שלהן השלכות שונות על תחומים רבים.

הוצאת ספרים

אוריון

סוג ספר

,

פתרונות של פרדוקסים

מחיר מודפס:
60
מחיר אלקטרוני:
34
 

שנת הוצאה:
2022

מס עמודים
90

תושב האי מספר: "אנשי האי שלי הם שקרנים", ובהיותו אחד מהם  גם הוא עצמו שקרן. מכאן שהוא שיקר – הם (כולל הוא עצמו) דווקא דוברי אמת. אם כך הוא אמר דבר אמת, כלומר הם באמת שקרנים. מכאן שגם הוא עצמו שקרן. נכנסנו ללופ…
הפתרון של פרדוקס זה פשוט. לעומת זאת הפתרון של המשפט "אני שקרן" הרבה יותר קשה, ונחשב לאחד הפרדוקסים הקשים ביותר.
בשל אופיים החידתי, וכיוון שאינם דורשים בדרך כלל ידע מוקדם, הפכו הפרדוקסים לתחום המושך ומעניין את כלל הציבור הרחב. מרבית הפרדוקסים אינם דורשים כל ידע מקצועי, אלא רק היגיון פשוט ושכל ישר. בהתאם לכך מנוסח הספר בשפה ברורה ומובנת לכול.
בספר זה נפתרים פרדוקסים שנחשבו עד כה כבלתי פתירים, או שנפתרים בצורה פשוטה פרדוקסים שעד כה נפתרו בצורה מורכבת.
הספר פתרונות של פרדוקסים גורס כי לכל הפרדוקסים יש פתרון, ומצביע על המכשלות שבגללן התקשו עד כה לפתור אותם.
לאורך הספר מוצגים הפרדוקסים בסדר מן הקל אל הכבד, ובסופו מגיעים לתובנות מרהיבות, שלהן השלכות שונות על תחומים רבים.

הוצאת ספרים

אוריון

סוג ספר

,

מהנדס רכיבים בגמלאות. בין השאר עבד ברפאל, אינטל וSCD-.