just smile

מחיר מודפס:
40
 

 

מס עמודים
מס עמודים:

"just smile" ספר חדש ומקורי בהוצאת "אוריון".
רעיון הספר התחיל בעקבות התקף טרשת נפוצה קשה, שעברה מחברת הספר, אירה חייט, לפני כשנתיים ובעקבותיו עברה שיקום בן חודשיים בבית לווינשטיין. במהלך השיקום בו לא יכלה ליצור, הביאה לה חברה טאבלט עם עיפרון שבעזרתם התחילה לצייר מתוך המיטה גם כשלא יכלה לזוז וכמעט לא לעשות כלום.

"just smile" ספר חדש ומקורי בהוצאת "אוריון
רעיון הספר התחיל בעקבות התקף טרשת נפוצה קשה, שעברה מחברת הספר, אירה חייט, לפני כשנתיים ובעקבותיו עברה שיקום בן חודשיים בבית לווינשטיין. במהלך השיקום בו לא יכלה ליצור, הביאה לה חברה טאבלט עם עיפרון שבעזרתם התחילה לצייר מתוך המיטה גם כשלא יכלה לזוז וכמעט לא לעשות כלום.
סוג ספר

just smile

מחיר מודפס:
40
 

מס עמודים
מס עמודים:

"just smile" ספר חדש ומקורי בהוצאת "אוריון".
רעיון הספר התחיל בעקבות התקף טרשת נפוצה קשה, שעברה מחברת הספר, אירה חייט, לפני כשנתיים ובעקבותיו עברה שיקום בן חודשיים בבית לווינשטיין. במהלך השיקום בו לא יכלה ליצור, הביאה לה חברה טאבלט עם עיפרון שבעזרתם התחילה לצייר מתוך המיטה גם כשלא יכלה לזוז וכמעט לא לעשות כלום.

"just smile" ספר חדש ומקורי בהוצאת "אוריון
רעיון הספר התחיל בעקבות התקף טרשת נפוצה קשה, שעברה מחברת הספר, אירה חייט, לפני כשנתיים ובעקבותיו עברה שיקום בן חודשיים בבית לווינשטיין. במהלך השיקום בו לא יכלה ליצור, הביאה לה חברה טאבלט עם עיפרון שבעזרתם התחילה לצייר מתוך המיטה גם כשלא יכלה לזוז וכמעט לא לעשות כלום.
סוג ספר

אירה חייט נולדה ולמדה בברית המועצות שם סיימה תואר ראשון כמורה לאומנות באוניברסיטת אודסה. עוסקת באומנות בשילוב טכניקות שונות, וכן בתחום הטיפול הרגשי באומנות. כיום פועלת וחיה בקיבוץ משמר העמק.